Události / architektonické soutěže

Město Velešín vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na novostavbu Spolkového domu

Město Velešín ve spolupráci s ateliérem City Upgrade pořádá otevřenou architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh. Do soutěže se může přihlásit jakýkoliv soutěžní tým, jehož členem je architekt s platnou autorizací. Předpokládá se, že soutěž bude vyhlášena v průběhu října 2020, termín odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na 1. 2. 2021.

City Upgrade , 5. 10. 2020

Předmětem soutěže o návrh je řešení novostavby Spolkového domu v uliční frontě na horní hraně náměstí J. V. Kamarýta, v atraktivní pozici naproti městskému úřadu. Spolkový dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní městský spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Svým umístěním poskytne obyvatelům Velešína prostor pro široký rozsah aktivit v blízkosti jejich bydliště, lokální identita celku bude posílena. 

Téma spolkového domu není nové, vychází z typicky českých sokoloven, které kromě prostoru pro cvičení, byly rovněž skutečnými společenskými centry měst a obcí. Od návrhů se očekává, že nabídnou nový pohled na dnes již tradiční typ stavby a budou respektovat atraktivní a exponované místo na velešínském náměstí. Důležitým tématem je rovněž symbióza s objektem kina, se kterým by měl spolkový dům sdílet společné nádvoří. Zásadní bude zapojení stavby do okolního veřejného prostoru v majetku města.

Nový Spolkový dům má ambici stát se moderním městským domem s minimálními provozními náklady. Domem, který je stavěn udržitelně, jak ve vztahu k životnímu prostředí, tak ke společnosti jako celku. Nový dům by měl mít možnost proměňovat se v čase spolu s funkcemi, které bude město Velešín potřebovat. Soutěžní návrh by měl být adekvátní místu a možnostem města Velešín.

Detailní informace k soutěži budou k dispozici na webu soutěže https://velesin.cityupgrade.cz/soutez/

Porota

Ing. arch. Pavel Buryška – předseda (XTOPIX)

Ing. arch. Jiří Mach (Mjolk)

MgA. Markéta zdebská (BY architects)

Ing. arch. Jiří Opočenský (OV-A Opočenský Valouch architekti)

Ing. arch. Petr Hornát – městský architekt (A8000)

Ing. Petr Vágner – starosta

BcA. Petr Trajer – zastupitel

Jiří Růžička – místostarosta

Ceny

Cena 260.000 Kč

Cena 200.000 Kč

Cena 150.000 Kč

Návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, mohou být případně odměněny částkou na odměny ve výši 40.000 Kč

Organizátor soutěže

CityUpgrade s.r.o.

Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová

Ing. arch. Pavla Sommerschuh

  • autor: City Upgrade *
  • publikováno: * 5. 10. 2020
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři