Události / architektonické soutěže

Nejvýznamnější veřejné prostranství v Červeném Kostelci čeká proměna

Prostranství mezi školami směrem k divadlu patří k nejkvalitnějším veřejným plochám v Červeném Kostelci. Městu se nyní povedlo získat všechny pozemky do svého majetku, a proto se rozhodlo využít jedinečné příležitosti a vyhlásit na řešení tohoto území architektonicko-urbanistickou soutěž. Ta odstartovala spolu se začátkem prázdnin.

EARCH.CZ , 28. 7. 2016

Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci

Soutěži předcházela poměrně dlouhá příprava. Základem bylo zjistit potřeby a očekávání místních obyvatel. Na konci března se proto za velkého zájmu veřejnosti uskutečnilo participativní setkání. Během moderované diskuze se účastníci snažili nalézt ideální podobu a definovat funkce, které by mělo v budoucnu toto prostranství obsáhnout. Výstup z tohoto setkání je součástí podkladů vyhlašované soutěže.

„Podařilo se nám zajistit velmi kvalitní obsazení poroty. Mezi nezávislými porotci zasedne např. Ing. arch. Petr Lešek, který působil i jako předseda pracovní skupiny pro soutěže České komory architektů. Mezi jeho nejznámější stavby patří např. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové nebo Středisko ekologické výchovy ve Sluňákově u Olomouce. Dalšími členy jsou profesor Petr Hrůša, známý např. projektem Galerie Vaňkovka v Brně, a krajinářská architekta Ing. Radmila Fingerová. Ta se podílela např. na komplexním ozelenění sídliště Prosek a prostranstvím v Červeném Kostelci se zabývá již delší dobu. Za vyhlašovatele pak bude krom starosty členem i městský architekt Ing. arch. Marek Wajsar,“ uvedl starosta Červeného Kostelce Ing. Rostislav Petrák.

„Celková výše cen a odměn, které budou soutěžícím vyplaceny, je 190 tis. korun. Finanční částka ale zpravidla není pro soutěžící tím největším lákadlem. O účasti se rozhodují především podle toho, jak je zajímavé zadání, jak dobře jsou nastavené soutěžní podmínky, jak kvalitně je obsazena soutěží porota. Jsme přesvědčeni, že všechny tyto složky tvoří v našem případě velmi atraktivní mix,“ věří v hojnou účast městský architekt Marek Wajsar.

„Soutěžící mají čas na odevzdání své práce necelé dva měsíce – až do 13. září. Soutěžní porota následně vybere návrhy, které postoupí do druhé fáze hodnocení. V té pak soutěžící tyto návrhy ještě upřesní a dopracují. Definitivní rozhodnutí o prvních třech místech by pak mělo padnout 12. října 2016,“ přiblížil základní časový harmonogram sekretář soutěže Michal Kudrnáč z Centra rozvoje Česká Skalice.

Po ukončení soutěže bude z prvních tří oceněných soutěžících vybrán návrh, který bude nakonec realizován. Použije se k tomu jednací řízení bez uveřejnění, což je v případě podobných soutěží standardní postup. S vybraným uchazečem by měla být ještě do konce letošního roku uzavřena smlouva o dílo na kompletní projektovou dokumentaci.

Její příprava, spolu se získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zabere zřejmě celý rok 2017. Vedení města proto předpokládá, že vlastní stavba by měla být zahájena na počátku roku 2018.

Soutěžní podmínky a zadávací dokumentaci najdete na profilu zadavatele.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 28. 7. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

veřejná prostranství

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři