Architektura / krajinářská a zahradní architektura

Budějovický Budvar chce vařit pivo v novém. Na proměnu svého areálu vyhlašuje soutěžní workshop

Budějovický Budvar chce proměnit svůj areál - fotografie hlavní budovy Foto: WikimediaCommons, Jitka Erbenová, CC BY-SA 3.0

Areál Budějovického Budvaru potřebuje nový masterplan, chce upravovat už existující budovy a nové stavět. Z čistě technologického prostředí se má stát centrum národního pivovarnictví. Přibýt proto má návštěvnické centrum či atrakce v podobě skywalku, vedení pivovaru by na své budovy také rádo dostalo zelené střechy. Jak areál ideálně rozvíjet by se rádo poradilo s více architektonickými týmy. Budoucí řešení se proto rozhodlo hledat cestou soutěžního workshopu, přihlásit se do něj dá do 29. 1. 2024.

EARCH.CZ / Otevřený Budějovický Budvar , 7. 1. 2024

Vizí nového areálu je pronávštěvnický rozvoj směrovaný unikátním environmentálním řešením s cílem vzniku výjimečné symbiózy veřejně prospěšného prostoru/parku při zachování rentabilního komerčního provozu návštěvnického centra a efektivní výroby pivovaru. Budějovický Budvar hledá nejen kvalitní návrh, ale celý projekční tým architektů, s kterým bude dlouhodobě na realizaci spolupracovat.

Předmětem soutěžního workshopu (autorizováno ČKA) je návrh kvalitního architektonicko-urbanisticko-krajinářského masterplanu rozvoje areálu pivovaru, který se stane podkladem pro postupnou revitalizaci dnes čistě technologického provozu na centrum národního pivovarnictví včetně kompletních projektových dokumentací nových staveb. Návrh řešení by se měl především zaměřit na úpravy několika stávajících objektů a stavbu objektů nových, řešení navazujících prostranství s návrhem nové návštěvnické koncepce. Záměrem Zadavatele jsou v souvislosti s výše uvedeným následující tematická plnění: Stavba skywalku se zelení včetně zastřešení pivovarské zahrady, Návštěvnické centrum “Sladovna”, Zelená střecha budovy lahvovny, zelené fasády, veřejná prostranství, Vyhlídka, Parkovací dům, Budova občerstvení a místo setkávání “Refresh & meeting point”.

Foto: Ortofoto řešeného území

Zadavatel se rozhodl jít formou soutěžního workshopu s ohledem na možnost dialogu s více aktéry během procesu zpracovávání a možnost směřování jejich práce. Průběh soutěžního workshopu je rozdělen do tří jednání, kterých se bude účastnit 5-7 účastníků vybraných na základě předložených žádostí o účast a portfolií prací. Žádost o účast může podat ten, kdo splní požadavky dle soutěžních podmínek, a termín podání je do 29. 1. 2024. Další termíny konání všech tří soutěžních workshopů jsou uvedeny v soutěžních podmínkách. Každý vybraný účastník dostane za účast v soutěžním workshopu po splnění závazných požadavků skicovné 500 000,-. Během workshopu budou také paralelně probíhat samostatná jednání o parametrech smlouvy o dílo, tak aby na konci soutěžního workshopu měl Zadavatel a účastník vykomunikované základní znění.

Porota je sestavená z odborníků architektů, urbanistů, krajinářů ve složení: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, Ing. Vladimír Sitta, doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D., Ing. arch. Ludvík Grym. Za pivovar Budějovický Budvar v porotě zasednou Mgr. Petr Dvořák - ředitel podniku, Ing. Petr Konopásek - 1. zástupce ředitele podniku, ředitel pro finance a administrativu, Ing. et Ing. Adam Brož, Ph.D., MBA, LL.M. - 2. zástupce ředitele podniku, sládek, Mgr. Petr Milota - projektový manažer, Ing. Pavel Pánek - 3. zástupce ředitele podniku, provozní ředitel. Součástí procesu budou také přizvaní odborníci z více pivovarských provozů.

Více informací najdete na webových stránkách soutěžního workshopu na stránkách ČKA a na profilu NEN Zadavatele.

  • autor: EARCH.CZ / Otevřený Budějovický Budvar *
  • publikováno: * 7. 1. 2024
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři