Události / architektonické soutěže

Obec Jeřmanice vyhlásila soutěž o návrh mateřské školy, bydlení pro seniory a veřejných prostranství

Obec Jeřmanice vyhlašuje krajinářsko-urbanisticko-architektonickou soutěž na řešení novostaveb mateřské školky, seniorského bydlení a veřejných prostranství. Záměrem obce je nalézt projektového partnera pro postupnou koncepční výstavbu potřebných objektů a dotvoření centra sídla mezi kostelem, obecním úřadem, bývalou školou, hasičárnou, obecními hřišti a volnou krajinou.

Jakub Chuchlík , 16. 10. 2020

„Na základě demografického předpokladu jsme si vyhodnotili, že obec bude potřebovat vlastní školku a seniorské bydlení,“ říká starostka obce Helena Fiebigerová v návaznosti na data o stárnoucí populaci i značném rozsahu nově zastavovaných ploch pro bydlení. „Záměr jsme od počátku situovali do centra obce, kde vlastníme pozemky a kde i územní plán počítá s funkcemi občanské vybavenosti,“ dodává starostka. Od koncepčního řešení několika potřeb najednou si obec slibuje jejich vzájemnou synergii i harmonické dotvoření malebné obce pod Javorníkem, kousek od Liberce.

Pro výběr zpracovatele návrhu řešení a projektových dokumentací obec zvolila krajinářsko–urbanisticko–architektonickou soutěž o návrh, kterou již schválila Česká komora architektů. Žádost o účast v soutěži může poslat kdokoli, kdo splní základní a profesní podmínky. Ke zpracování návrhu bude vyzváno tři až pět týmů, které na základě předloženého portfolia vybere soutěžní porota. Každý z vybraných týmů obdrží skicovné sto tisíc korun. Kromě zástupců obce usednou v porotě krajináři a architekti Jitka Trevisan, Markéta Zdebská, Martin Frei a David Pavlišta.

Termín pro podání žádosti o účast s portfoliem tří až pěti referenčních prací je do 23.11.2020. Vybrané týmy budou mít čas na zpracování návrhů do 1.3. příštího roku. Kompletní soutěžní podmínky a podklady jsou k dispozici zde.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři