Události /

Přednáška významného architekta Mirko Bauma dnes na FA ČVUT

Ve čtvrtek 12. října 2017 se od 18.30 hodin koná na Fakultě architektury ČVUT v Praze přednáška Mirko Bauma, respektovaného českého architekta, oceňovaného zejména za svoji progresivní tvorbu v Německu, kam v 70. letech emigroval. Přednáška nazvaná Část a celek se bude věnovat logickému myšlení a systematickým vztahům v architektuře.

EARCH.CZ , 11. 10. 2017

Prof. Ing. arch. Mirko Baum vystudoval architekturu na ČVUT v Praze v letech 1962 až 1969. Byl zakládajícím členem komuny architektů Školka SIAL v Liberci a do roku 1974, kdy emigroval do Německa, jejím aktivním členem. Od roku 1993 působil jako profesor architektury na Technické Univerzitě v Cáchách (RWTH Aachen), kde je nyní emeritním profesorem. Od roku 2007 spolupracuje s Davidem Barošem ve sdružení baum & baroš ARCHITEKTI. Mezi poslední realizace kanceláře v Čechách patří Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici v Hradci Králové (2012) nebo Komenského most v Jaroměři (2015).

Mirko Baum se dlouhodobě se věnuje teoretickým aspektům vztahu konstrukce a formy. Na Fakultě architektury ČVUT bude přednášet na pozvání pedagogů Ústavu navrhování II., jehož studenti budou v nadcházejícím semestru pracovat na návrzích a realizaci malých mostů přes horské potoky do Krkonošského národního parku.

„U Bauma jsem studovala v roce 2013 v rámci programu Erasmus. Naším úkolem bylo navrhnout mobilní vodárnu, kterou jsme řešili až do detailu kotvení, včetně fyzického modelu. Mirko Baum je inspirativní člověk, jeho rozsah znalostí, od konstrukce po teorii a dějiny architektury je obdivuhodný,“ potvrzuje výběr přednášejícího studentka doktorského programu Fakulty architektury ČVUT Karolína Kripnerová.

O čem bude přednáška?

Veškeré poznání je vedeno touhou po odhalení zákonitostí a systematických vztahů uvnitř neznáma a nutností objevené a poznané smysluplně včlenit do rozvíjení systému našeho počínání. Systematické myšlení je bytostným lidským rysem a základním předpokladem plánování, organizace a pozitivního civilizačního vývoje vůbec. Definujeme-li architekturu jako umění a vědu zároveň, je to především logické a systematické myšlení, a to ať již v teoretických myšlenkových modelech nebo v praktickém spojování částí v celek, které je spolehlivou cestou k důslednému a smysluplnému počínání a nabádá nás jednat v souladu jak se zákony logiky, tak i s přírodními zákony, tj. moudře nám radí, činit z plodů našeho poznání spojence a nikoliv protivníky. - Mirko Baum

Přednáška se koná od 18.30 hodin v přednáškovém sále Gočár, Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice. Vstup je volný, bezbariérový.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 11. 10. 2017
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři