Události /

Paneláky na Kladně

Od prvního zářijového týdne do začátku listopadu 2014 se v Kladně bude konat exteriérová výstava „Příběh paneláku ve Středočeském kraji“. Bude věnována historii a současnosti kladenských panelových sídlišť Sítná, Rozdělov a Kročehlavy, sídlištím Březové Hory v Příbrami a U Tylova divadla v Kutné Hoře a přestavbě centra v Mladé Boleslavi.

EARCH.CZ , 28. 8. 2014

Příběh paneláku ve Středočeském kraji

Výstava, která bude umístěna před Střední průmyslovou školou stavební a Obchodní akademií (ulice Cyrila Boudy 2954), zahajuje putovní výstavní cyklus věnovaný vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky. „Rádi bychom ukázali, že všechna sídliště nejsou stejná, že to nutně nemusí být monotónní shluky krabic vyprojektované anonymním týmem v projekčním ústavu,“ vysvětluje hlavní autorka projektu Lucie Zadražilová z Uměleckoprůmyslového musea v Praze. „Panelová sídliště mají svou minulost, přítomnost a v mnoha případech i rozvojový potenciál a pro své obyvatele představují domov. Bylo by proto chybou zavírat oči před osobitostí řady z nich a nechat se ovlivnit jednostrannými odsudky,“ dodává.

První výstava se koná v Kladně, protože v rámci Středočeského kraje je právě zde nejvíce zajímavých panelových sídlišť. Kromě třech kladenských celků (Sítná, Rozdělov, Kročehlavy) se do nejužšího výběru dostaly ještě příbramské Březové Hory, přestavba centra Mladé Boleslavi a sídliště U Tylova divadla v Kutné Hoře.

Na realizaci těchto sídlišť se často podíleli velmi schopní architekti, kteří tvůrčím způsobem rozvíjeli myšlenky architektů a urbanistů meziválečné avantgardy. Výstava se rovněž věnuje otázkám urbanismu, dispozicím bytů, umělecké výzdobě sídlišť i stavením technologiím. „Na příkladech ukazujeme, co se s vybranými panelovými sídlišti děje dnes, zda regenerační zásahy přispěly ke zlepšení obytného prostředí nebo naopak narušily genia loci těchto celků,“ doplňuje Lucie Zadražilová.

Grantový úkol Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu je pětiletým výzkumným a výstavním projektem, na kterém spolupracují téměř dvě desítky historiků architektury, urbanistů, památkářů, demografů a dalších odborníků z muzejních i akademických pracovišť. Odborným garantem je historik umění profesor Rostislav Švácha, institucionálně projekt zaštiťuje Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Ministerstvo kultury ČR projekt podporuje v rámci grantového programu výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI).

Vedle souhrnné česko-anglické monografie o problematice sídlišť a dílčích odborných textů a publikací bude hlavním výstupem projektu série třinácti výstav v krajských městech jednotlivých krajů, která v roce 2017 vyvrcholí soubornou výstavou v Praze. Výstavní cyklus je určen zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Expozice podle návrhu architektonického ateliéru A1 Architects (Tereza Schneiderová, Lenka Křemenová, David Maštálka) má podobu stylizovaného panelového městečka. Šest volně stojících prvků z lehčeného betonu vyrobila na míru pro účely projektu firma LIAS Vintířov. Autorem grafického řešení je Štěpán Malovec.

Panelová sídliště představují důležitý urbanistický, architektonický i historický fenomén. Přestože byla nejtypičtější a nejrozšířenější formou hromadné bytové výstavby 50. až 80. let a dnes na sídlištích žijí více než tři miliony obyvatel České republiky (konkrétně ve Středočeském kraji to je 215 tisíc obyvatel), je výzkum jejich významu a sociokulturní role teprve v počátcích. Po letech jednostranné kritiky a odmítání jsme nicméně nyní svědky vzrůstajícího zájmu o sídliště v tvorbě současných umělců i v odborné rovině.

Termín konání: 1. 9.–2. 11. 2014

Adresa: Cyrila Boudy 2954, Kladno (před Střední průmyslovou školou stavební a Obchodní akademií)

Vstup volný

Další informace:

www.panelaci.czwww.upm.czhttps://www.facebook.com/panelaci

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 28. 8. 2014
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

panelák výstavy a expozice

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři