Události / architektonické soutěže

Přihlašte se do 3.ročníku studentské soutěže HELIKA

Společnost HELIKA vyhlašuje již 3. ročník architektonické soutěže pro vysokoškolské studenty oboru architektura na téma Klášter Kladruby – letní scéna – stavba a kontext. Zadání letošního ročníku soutěže vychází ze záměru obnovy a rehabilitace národní kulturní památky kláštera v Kladrubech. Cílem soutěžního úkolu je návrh letní scény pro 400 diváků. Soutěž je určena pro studenty architektonických oborů všech ročníků bakalářského, magisterského a doktorandského studia v letním semestru 2010/2011. 1. cena za nejlepší návrh je 35 000 Kč.

HELIKA, a.s. , 15. 4. 2011

Letošní téma soutěže „Klášter Kladruby - letní scéna - stavba a kontext" bylo vybráno organizátorem a vyhlašovatelem soutěže společností Helika, která se podílí na projektu obnovy areálu bývalého benediktinského kláštera. Rekonstrukce objektu by měla probíhat do poloviny příštího roku. Cílem obnovy je vytvořit z bývalého kláštera kulturní a vzdělávací instituci.

Úkolem soutěžících je navrhnout letní scénu pro cca. 400 diváků, která bude zahrnovat minimální potřebné zázemí pro diváky a účinkující. Počítá se s širokým využitím letní scény pro divadlo, balet, koncerty, kino apod.

Soutěž probíhá do 30. září 2011 a do konce října porota vybere nejlepší tři návrhy. Studentské návrhy bude letos hodnotit porota ve složení rektor Akademie výtvarných umění v Praze Doc.PhDr. Jiří Kotalík, CSc., umělecký ředitel Akad.arch. Vladimír Kružík z Heliky a architekt Ing.arch. Libor Sommer.

Výherce nejlepší ho urbanisticko-architektonického návrhu bude oceněn částkou 35 000 Kč, autor druhého nejlepší ho návrhu získá 25 000 Kč a třetí místo 15 000 Kč.

Bližší informace a podklady zadání soutěže jsou ke stažení na www.helika.cz.

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři