Události / architektonické soutěže

Soutěž Active House Award: čestná uznání

V prvním ročníku soutěže Active House Award byla udělena tři čestná uznání. Jde o návrhy rodinných domků - jednoho nadzemního, druhého částečně zapuštěného a třetího dokonce celého umístěného v podzemí.

VELUX Česká republika, s.r.o. , 6. 8. 2012

1. Rodinný dům Lichnov

Hlavím cílem pro návrh rodinného domu Lichnov je vytvoření komfortního bydlení pro tří až čtyřčlennou rodinu v malé obci. Současným trendem je úspora energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. V našem návrhu jsme se nezabývali jen omezením energetických výdajů, ale i vlivem výroby použitých materiálů na životní prostředí.

Návrh je zasazen do obce Lichnov na Novojičínsku. Zvolená parcela se nachází v zástavbě rodinných domů na okraji obce. Ze severozápadní strany ji ohraničuje komunikace, z ostatních světových stran pak sousedící pozemky se zástavbou. Typologie sousedních domů odpovídá 50. až 70. létům 20. století. Tyto rodinné domy jsou různorodé a spojujícím prvkem je použití brizolitové omítky a sedlová střecha. S ohledem na lokalitu jsme zvolili hmotu navazující na tradiční vesnickou zástavbu s průčelím orientovaným k ulici a sedlovou střechou.

Rodinný dům je umístěn v severovýchodní části pozemku, zbývající část pozemku je využívaná jako okrasná, případně užitková, zahrada. V blízkosti domu se nachází jednopodlažní garáž s dílnou a úložným prostorem pro zahradní techniku. Na střeše garáže jsou umístěny fotovoltaické panely. Umístění na garáž umožňuje ideální sklon a natočení těchto panelů. Garáž s rodinným domem je propojena zastřešeným chodníkem.

Rodinný dům je dvoupodlažní. V přízemí se nacházejí společně obývané prostory. Z obývacího pokoje je přístup na terasu a dále na zahradu. V druhém podlaží se nachází ložnice a knihovna s počítačovým koutem se samostatným schodištěm z obývacího pokoje. Jak již bylo zmíněno, materiálové řešení je co neohleduplnější na životní prostředí. Jako tepelnou izolaci používáme ovčí vlnu a konopnou izolaci, jejichž výroby nezvyšuje obsah CO2 v ovzduší.

Díky zmíněným principům návrhu je RD Lichnov schopen vyprodukovat 10kWh/m2 energie za rok (výpočet programem Energie 2010).

autoři: Jiří Horský (Fakulta architektury, ČVUT) Tereza Podolská (Fakulta stavební, ČVUT)

2. Dom A

Lokalita: Brno, Pisárky, ulice Neummannova Plocha řešeného území: 2021 m² Zastavěná plocha: 155 m² Obestavěný objem: 875,5 m3 Podlažní plocha: 183,7 m²

Urbanistické řešení

Dům se nachází v městě Brně, v katastrálním území Pisárky, na ulici Neumannova. Je zasazen v horní části podélné parcely, která se směrem od ulice svažuje dolů ve sklonu 10%. Přístup na pozemek je pod navrženým objektem. V okolí domu se nachází bytové domy a vily. Přímo pod parcelou pak stojí známá funkcionalistická Bassova vila. Orientace domu je jasně směřována do zahrady směrem k jihu. Dům se do ulice prakticky neprojevuje, protože je zasazen do terénu a hustá zeleň jej od uliční strany odděluje.

Koncept

Koncept domu vychází z principu Sokratova domu. Pro použití v našich zeměpisných podmínkách, ale byla potřeba upravit tento princip. Velká otevřená stěna směrem k jihu se snížila, aby se v létě nepřehřívala a v zimě neunikalo příliš mnoho tepla. Zadní stěna se naopak vytáhla nahoru, aby sklon střechy směřoval k jihu a byl dobře využitelný pro umístění střešních oken a solárních panelů.

Architektonické řešení

Výraz domu vychází z jednoduché formy Sokratova domu. Dominantním prvkem se stává jižní prosklená fasáda, na kterou navazuje členění střechy. Boční strany fasády jsou bez otvorů. Na severní straně je v ose objektu umístěn druhý vstup. Materiálová i tvarová jednoduchost domu přispívá k jeho funkčnosti a aktivnímu standardu. Vstup do domu je koncipován tak, aby se návštěvníkovy rozevřel celý prostor domu při průchodu zimní zahradou a jasně členěnou dispozicí mu pomohl při orientaci v domě.

Dispoziční řešení

Hlavní vstup do objektu se nachází z jižní strany. Z terasy se vstupuje do zádveří, které je zároveň i zimní zahradou. Z ní se pak vstupuje do hlavní obytné místnosti s jídelnou, na kterou navazuje kuchyň. Z obytného prostoru se dá vstoupit do pracovny. Otevřením velkých posuvných dveří jde pracovna s obytnou částí propojit. V zadní části prvního podlaží se nachází technická místnost a malá koupelna s toaletou. V druhém podlaží, které je přístupné po přímém schodišti se nachází ložnice, dětský pokoj, koupelna a toaleta. Zároveň je zde umístěn druhý vstup do domu.

Konstrukční a materiálové řešení

Svislé nosné a nenosné konstrukce Nosná konstrukce stavby je složena z keramických tvárnic POROTHERM 40 EKO+ Profi DRYFIX a je zateplena vrstvou tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 200 mm. Vnitřní nosný systém je tvořen železobetonovými sloupy o rozměrech 200/200 mm. Vnitřní příčky tloušťky 150 a 100 mm jsou montované ze sádrokartonu a plechových profilů

Vodorovné nosné konstrukce Konstrukce stropu nad prvním podlažím je tvořena železobetonovou deskou. Střecha je tvořena dřevěnými sbíjenými vazníky uloženými na železobetonových průvlacích. Střecha má plechovou krytinu, na které jsou uloženy fotovoltaické panely a solární panely. Ve střešní konstrukci je použita izolace minerální plstí tloušťky 400 mm.

Podlahy Terasa je tvořena z dřevěných desek. Zimní zahrada, technická místnost, koupelny a toaleta mají keramickou dlažbu. V kuchyni je marmoleum. Ve zbývajících místnostech, obývací pokoj, pracovna, ložnice a dětský pokoj jsou dřevěné lamely.

Výplně otvorů Hlavní, jižní, prosklená stěna je tvořen hliníkovými okny s trojsklem, stínění je zajištěno venkovními žaluziemi.

Energetické řešení

Voda je ohřívána prostřednictvím solárních panelů, které jsou umístěné na střeše domu. Voda se ohřívá v zásobníku teplé vody, a je distribuována potrubím. Veškerá spotřeba elektrické energie je pokryta solárními a fotovoltaickými panely. Větrání v objektu je řešeno přirozeným způsobem pomocí střešních oken. Teplo je distribuováno pomocí tepelného čerpadla na principu voda/země. Objekt vyprodukuje více elektrické energie, než spotřebuje a tak je možnost jej dodávat do elektrické sítě.

autoři: Miloš Hradec, Jiří Jašek (Fakulta architektury, VUT v Brně)

Dokončení na další straně.

Organizátor soutěže: Firma VELUX Česká republika, s.r.o.

Foto: eArch

3. Svatá Kateřina

Svažitý terén parcely v obci Svatá Kateřina orientovaný jihozápadním směrem je v současné době využíván pro zemědělské účely. Návrh nevyužívá celý pozemek. Rozčleňuje ho a bere si pouze jeho část. Zbytek ponechává původním účelům. Neschovává se za ploty, naopak cílem je vysadit ovocný sad, jakožto přirozenou hranici pozemku. Zakořenit na místě, být s ním spjatý. I přes relativní vzdálenost od většího města není nutné každodenní používání auta, protože zde probíhá slučování práce a domova. Relativně velký pozemek umožňuje také částečnou soběstačnost v pěstování ovoce a zeleniny.

Dům zapuštěný pod zem je orientován sám do sebe. Kopírováním sklonu pozemku vzniká výškově rozčleněný prostor umožňující získat místa s různým stupněm soukromí a světla. Absolutní klid získají obyvatelé domu ve svých pokojích, kam vniká světlo pouze prosklenými stropními světlíky. Jejich sklon orientující se ke slunci poskytuje dostatečné osvětlení. Největší důraz pro setkávání lidí je kladen na společný prostor obývacího pokoje přecházejícího v terasu. I přes zasazení objektu do terénu je všude dostatek světla a výhledu na okolní přírodu nepoznamenanou lidskou činností, naopak výtvory bez jakékoliv hodnoty vidět nejsou. Dům se řadí mezi menší objekty, je jen minimálně výškově rozčleněný. Relativní jednoduchost je spojená s menší údržbou, kterou by měli lidé zvládnout sami do vysokého věku.

Energetické soběstačnosti domu je docíleno kombinací solárních kolektorů, podzemní plošného tepelného čerpadla země-voda a také fotovoltaickou folií. V oblasti celého údolí poslední dobou ubývá vláhy, dešťová voda je proto přiváděna do podzemní jímky. Může sloužit k zavlažování, praní a splachování WC.

Konstrukci stavby tvoří beton, který byl aplikován do ztraceného bednění. Důležitým faktorem celkového energetického konceptu je většinové zapuštění domu pod zem, které ubírá nároky na energetickou spotřebu a vytváří v domě stálejší tepelné prostředí. Vhodný tvar budovy umožňuje přirozené větraní pomocí komínového efektu. Pomocným zdrojem tepla je elektrický kotel. Aby nedocházelo k zásadnímu přehřívání vnitřku budovy, je nutné aplikovat venkovní stínící rolety.

autor: Jaroslav Matoušek (Fakulta architektury, VUT v Brně)

Organizátor soutěže: Firma VELUX Česká republika, s.r.o.

Foto: eArch

Klíčová slova:

Active House Award VELUX

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři