Události / architektonické soutěže

Soutěž Active House Award: vítěz v kategorii novostavby

Active House Award je soutěž, zaměřená na návrhy projektů udržitelných staveb v aktivním standardu.Vítězem v kategorii novostaveb se stal projekt autorek Kristýny Klucové a Pavlíny Šmejkalové s názvem Rodinný dům s ateliérem v Mělníku

VELUX Česká republika, s.r.o. , 9. 7. 2012

Architektonické řešení

Předmětem studie je rodinný dům s ateliérem u soutoku řek Labe a Vltavy, pod vinicí a historickým centrem města Mělník. Pozemek je situován v zastavěném území pod prudkým viničným jihozápadním svahem, stabilizovaným systémem opěrných zdí, které se nacházejí i na pozemku. Ten je charakteristickým rysem místa, na který návrh rodinného domu reaguje.

Díky prudkému svahu je část přízemí zcela zapuštěna do terénu a zelenou střechou navazuje na terasu opěrné zdi. Zde se nachází technické zázemí, ateliér a také část obytného prostoru. Tato hmota, kopírující linii hranice pozemku, je doplněna hlavní obytnou hmotou vystupující nad terén. Ta je třípodlažní s galerií v podstřeší a je uzavřena sedlovou střechou. Svým jednoduchým tvarem i orientací hřebene reaguje na okolní zástavbu. V suterénu objektu v části pod hlavní hmotou je situována garáž a skladovací prostory. Hlavním dějištěm a srdcem domu je přízemní otevřený obytný prostor, plynoucí a ne zcela ohraničený, francouzskými okny propojen se zahradou. Horní podlaží je přístupné po otevřeném jednoramenném schodišti. Jsou zde umístěny dva dětské pokoje s koupelnou a ložnice rodičů se samostatnou koupelnou a šatnou. V podstřeší jsou po mlynářských schodech přístupné galerie sloužící k odpočinku a hře dětí.

Fasády i střecha hlavní hmoty objektu jsou tvořeny přírodním modřínovým obkladem, horizontálně orientovaným. Část přízemí, zapuštěná do terénu, se pohledově uplatňuje hlavně jihozápadní fasádou, která díky úplnému prosklení umožňuje nerušený výhled na řeku a protilehlý lesopark.

Konstrukční řešení

Objekt je z důvodu svažitosti terénu navržen jako kombinace železobetonové konstrukce a dřevostavby s důrazem na nízkoenergetickou bilanci objektu.

Ve styku se zeminou se uplatňuje železobeton zaizolovaný extrudovaným polystyrenem. Dřevostavba je založena 300 mm nad terénem a je tvořena I-nosníky z KVH hranolů 60/45mm a stojny z OSB/3 tl. 10 mm v osové vzdálenosti 500 mm. Mezi nosníky je tepelná izolace z minerálních vláken tl. 300 mm. Skladby obvodových konstrukcí jsou navrženy jako difuzně otevřené s parobrzdou v podobě OSB desek s přelepenými spoji na vnitřní straně a DHF dřevovláknitými deskami na straně vnější. Z interiéru je parobrzda chráněna servisní zónou vyplněnou tepelnou izolací tl. 40 mm, opláštěnou pohledovou deskou Rigid.

Konstrukce stropů jsou v návaznosti na stěny železobetonové. Krov je jednoduchý o rozponu 6,50 m a je tvořen dřevěnými I-nosníky, zvláštní pozornost byla věnována eliminaci tepelných mostů při styku s venkovními stěnami. V nízkoenergetickém způsobu navrhování, kdy je dřevo chápáno jako tepelný vodič, jsou horizontální prvky (prahy, překlady) řešeny s přerušeným tepelným mostem a vyplněny izolací. Střecha je šikmá se sklonem 42° o celkové tloušťce izolace 540 mm a zabraňující kondenzaci vodních par.

Okna jsou tvořena dřevohliníkovými rámy zasklenými izolačním trojsklem s nízkoemisivní vrstvou. Dutina je vyplněna kryptonem, díky němuž součinitel prostupu tepla okna dosahuje hodnoty 0.65 W/(m2K). Vnitřní prostředí lze v letních měsících chránit před účinky slunečního záření venkovní žaluzií a stínícími prvky umístěnými nad celoprosklenými plochami.

Obklad domu je z horského modřínu ponechaném v přírodní podobě. Styk je na polodrážku, palubky jsou fixovány ke kontralatím nerezovými vruty. Obklad střešního pláště je řešen palubkami s ponechanými 20 mm mezerami. Ty umožňují bezproblémový průnik dešťové vody skrz obklad, který tvoří ochranu hydroizolace proti mechanickému poškození i proti UV záření a stíní samotnému střešnímu plášti, čímž vytváří další větranou mezeru, která přispívá k lepší tepelné stabilitě v letním období. Rošt latí a kontralatí je položen na neoprenových podložkách a kotven ke krokvím žárově pozinkovanými kotvami. Mezery k provětrávání pláště celého domu jsou důsledně chráněny síťkou proti hmyzu.

Klíčová slova:

Active House Award VELUX

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři