Události / architektonické soutěže

Soutěž na Centrum halových sportů České Budějovice

Dvoukolová veřejná anonymní architektonická projektová soutěž.

Česká komora architektů , 5. 10. 2012

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení Centra halových sportů (dále CHS), které má vzniknout na místě odstraněné stávající sportovní haly. Místo stavby se nachází v lokalitě Dlouhá louka na levém břehu řeky Vltavy, v těsném sousedství historického centra města České Budějovice. Záměrem města je vybudování moderního centra halových sportů splňujícího současné i budoucí požadavky na vrcholový, výkonnostní a rekreační sport a umožňujícího pořádání společenských akcí s vysokou diváckou návštěvností.

Porota

Mgr. Juraj Thoma, primátor, Statutární město České Budějovice JUDr. Josef Průcha, člen rady města Ing. Jan Diviš, prezident, Volejbalový klub Jihostroj České Budějovice Ing. arch. Jan Aulík, nezávislý Ing. Milan Jirovec, nezávislý Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, nezávislý Ing. arch. Antonín Novák, nezávislý

 

Náhradníci poroty

Ing. Tomáš Novák, vedoucí odboru sportovních zařízení, magistrát města České Budějovice Mgr. Petr Podhola, náměstek primátora, Statutární město České Budějovice Ing. arch. Aleš Papp, nezávislý

Předpokládané ceny a odměny celkem: 1 500 tis. Kč

 

Termíny

Datum vyhlášení soutěže: 27. 9. 2012 Prohlídka řešené lokality: 4. 10. 2012 Lhůta k podání dotazů: 5. 10. 2012 Lhůta k zodpovězení dotazů: 9. 10. 2012 Datum odevzdání soutěžních návrhů: 12. 11. 2012 (1. kolo), 1. 2. 2013 (2. kolo) Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 19. – 20. 11. 2012 (1. kolo), 11. – 12. 2. 2013 (2. kolo)

Vyhlašovatel

Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2, 370 92 České Budějovice; zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Juraj Thoma, primátor města

 

Sekretář soutěže

Jiřina Leštinová, vedoucí oddělení veřejných zakázek ORVZ, nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, tel/fax: 386 802 204, e-mail: lestinovaj@c-budejovice.cz

 

Více informací

http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/centrum-halovych-sportu/stranky/obsah.aspx

http://www.c-budejovice.cz/cz/stranky/verejne-zakazky.aspx

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři