Události /

Workshop Dřevěné struktury Brno 2012

Dřevěnou stavbu vysokou pět a půl metru postavilo během jednoho týdne 18 studentů na dvoře Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Konstrukce z pera architekta Martina Rajniše má v areálu FA VUT stát do poloviny listopadu.

Nela Gottvaldová , 9. 7. 2012

AUTOŘI PROJEKTU:

prof. Ing. arch. Martin Rajniš – architekt, arch. studio e-MRAK Bc. Nela Gottvaldová – studentka FA VUT, SOFA Bc. Luboš Loibl – student FA ČVUT, arch. studio e-MRAK

DOSAŽENÉ CÍLE A REPORT Z AKCE:

Workshop proběhl v termínu 10. - 18. 6. 2012 jako spolupráce nezávislého neziskového občanského sdružení SOFA (Studentská obec Fakulty architektury) a architektonické kanceláře e-MRAK, s velkou podporou Fakulty architektury VUT a zejména jejího děkana doc. Josefa Chybíka, CSc.

Workshop byl zahájen v neděli 10.6.2012 přednáškou prof. Ing. arch. Martina Rajniše. O týden později v neděli 17.6.2012 se konala glajcha - oslava dokončení stavby. Kopule byla pokřtěna jako Cecilka. Neopakovatelnou atmosféru večera podtrhla skvělá živá hudba v podání kapely Rádobynadoby.Ve všech fázích práce na workshopu se studenti do hloubky seznámili s různými aspekty stavby.

Postavit něco vlastníma rukama je pro studenty architektury nepřenositelná a velmi přínosná zkušenost. Nešlo však pouze o výuku konstrukčních postupů. Záměrem bylo také při práci vytvořit silný a soudržný team, schopný spolupracovat při poměrně složité dělbě prací. Po určitou dobu tak vznikla jedinečná pracovní atmosféra připomínající reálnou středověkou stavební huť. Studenti si společně i vařili. Celý dvůr FA ožil pohodovou a přátelskou náladou, kterou nikomu nezkazilo ani rozmarné počasí. Ke guláši po práci společně usedali studenti, pedagogové, zaměstnanci FA a externí návštěvníci, vznikla skvělá platforma pro setkávání a povídání si.

Současně projekt má přiblížit architekturu, architekty a stavění ze dřeva široké veřejnosti. Přínosem je publicita ve 3 pořadech České televize, tištěných novinách a na webových portálech. Na stavbě byla také testována průhledná fólie Mylar, která je napnuta uvnitř stavby.

Projekt má velký přesah. Montáž originální převýšené kopule vytvořené na FA může být opakována na nejrůznějších školách architektury. Zájem o tento formát projektu projevily již další české, rakouské a německé univerzity. Fakulta architektury VUT v Brně se prostřednictvím SOFA a e-MRAKu stane iniciátorem této mezinárodní spolupráce a přispěje tak k postupnému návratu české architektury do evropského kontextu.

O POŘADATELI:

SOFA (Studentská obec fakulty architektury) je nezávislá nezisková organizace, která se zabývá pořádáním akcí pro studenty (workshopy, přednášky, semináře,...) a usiluje o zkvalitňování výuky, zvyšování odbornosti a bohatší akademický život na fakultě.

PODĚKOVÁNÍ:

Náš veliký dík za finanční a veškerou další podporu patří Fakultě architektury VUT v Brně. Rovněž děkujeme našim dalším sponzorům - Střední škole polytechnické Jílová Brno (truhlářské učiliště Jahodová) a dále firmám Lumidée a Legia.

REALIZAČNÍ TÝM:

Bc. Nela Gottvaldová, Bc. Nina Ličková, Bc. Barbora Hladišová, Karolína Plášková, Šárka Červinková

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU:

Ondřej Bělica, Martin Blažek, Tereza Buryová, Tereza Dvořáková, Petra Krajčová, Jan Kraut, Bc. Karel Kubza, Lenka Ĺuptáková, Bc. Tomáš Madro, Martina Matušková, Tereza Novotná, Kristýna Panáčková, Dominika Petrů, Igor Serenčko, Bc. Jan Stratílek, Bc. Hana Typltová, Katarína Vankušová, Ing. arch. Michal Veselý

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři