Události / architektonické soutěže

Zahájení architektonické soutěže

Těšíme se na příspěvky do právě vyhlášeného 16. ročníku evropské soutěže Měď v architektuře 2013 - přehlídky, propagující mezinárodnímu publiku práce architektů, využívající měď a její slitiny. Konečná lhůta pro doručení přihlášek je 31. května 2013.

Středisko mědi , 22. 3. 2013

Způsobilé projekty

Budovy jakékoli velikosti nebo typu, dokončené mezi květnem 2011 a květnem 2013 kdekoli v celé Evropě, s opláštěním (fasádou), střešní krytinou, nebo jinými architektonickými prvky z mědi nebo jejích slitin.

Jak se zúčastnit

Architekti musí své projekty - obsahující fotografie a kresby, vysvětlení designu a zdůraznění použití mědi - upevnit na jeden nebo dva panely A1. Měly by zahrnovat, nebo být doprovázeny popisem projektu v rozsahu cca 250 slov. Každý příspěvek musí obsahovat také digitální verzi všech obrazů (minimálně 300 dpi na CD) spolu s vyplněným formulářem přihlášky a wordovým dokumentem, popisujícím projekt. Počet projektů, předložených jedním účastníkem, není omezen.

O soutěži

Rozšiřování a rozvoj těchto dvouletých soutěží v posledních dvou desetiletích odráží zásadní změnu v používání mědi na budovách; z historické praktické střešní krytiny až k vysoce architektonickému materiálu jakéhokoli stavebního prvku - zejména fasád - s nekonečnou rozmanitostí.

Soutěž dnes opravdu patří evropským architektům, kteří i díky ní vytváří trvalý a rostoucí úspěch současnosti. Porotci a ostatní účastníci soutěže nám pravidelně říkají, že standard architektonického designu je u takové architektonické soutěže, zaměřené na jediný materiál, neobvykle a trvale vysoký. To se odráží také v ochotě mnoha architektů připojit se k naší skupině porotců, která při zajišťování skutečného renomé soutěže hraje klíčovou roli.

Předchozí vítězové

Vítězné projekty z let 2007, 2009 a 2011 jsou zobrazeny níže. Články o soutěži, nominace užšího výběru a vítězné projekty z posledních ročníků lze nalézt v následujících číslech časopisu Copper Architecture Forum (Fórum o mědi v architektuře).

13. ročník soutěže 2007 - viz čísla 2007/23 a 2008/24

14. ročník soutěže 2009 - viz čísla 2009/27 a 2010/28

15. ročník soutěže 2011 - viz čísla 2011/31

Všechny příspěvky těchto tří ročníků si lze prohlédnout na záložce "Evropská soutěž".

Porotci a posuzování

Status evropské soutěže Měď v architektuře je bezpochyby dán rostoucí skupinou vlivných architektů a kritiků, kteří mají zájem působit jako porotci. Tato skupina se neustále rozšiřuje a obnovuje o vítěze předchozích ročníků soutěže Měď v architektuře.  Porota ročníku 2013 bude vybrána právě z nich. Informace o předchozích porotách soutěže lze nalézt v článcích Copper Architecture Forum (Fórum o mědi v architektuře).

Porota se sejde a společně přezkoumá všechny přihlášené projekty. Bude posuzovat každý projekt pouze na základě předložených grafických informací. Hodnotící kritéria budou v zásadě založena na architektonických kvalitách projektu jako celku, nikoli jen na využití mědi. Porotci budou hlasovat pro vítěze, čestná ocenění a pro doporučené příspěvky; mohou také udělit zvláštní cenu poroty.

Ocenění a propagace

Architekti všech vítězných, oceněných a doporučených projektů obdrží na zvláštní prezentační akci slavnostního vyhlášení soutěže bronzovou repliku kykladské plastiky. Dále budou vítězné projekty a užší výběr příspěvků široce propagovány mezinárodnímu publiku prostřednictvím:

specializované brožury soutěže  (brožura 15. Evropská soutěž) v časopise Copper Architecture Forum  (Fórum o mědi v architektuře) s nákladem 25 000 výtisků v různých jazycích webu copperconcept.org aktivit v celoevropském architektonickém, stavebním a všeobecném tisku, včetně novinových článků a specializovaných projektových článků zvláštní prezentační akce o soutěži, které se účastní architekti, klienti a tisk zobrazení krátkého videa z vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže v roce 2011

Další informace

Tato stránka bude během tohoto roku aktualizována o nejnovější zprávy o 16. ročníku evropské soutěže  Měď v architektuře 2013, včetně podrobností o slavnostním vyhlášení výsledků.

Chcete-li být o soutěži informováni, zaregistrujte se nyní k odběru zpravodaje Copperconcept. A nezapomeňte, že je zapotřebí, aby váš příspěvek byl doručen do 31. května 2013.

Klíčová slova:

měď soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři