Americký teoretik a kritik architektury Aaron Betsky navštíví Českou republiku

Datum konání: 15.05.2019 (Celý den) - 17.05.2019 (Celý den)

Úterý, 14. Květen 2019 - 11:36
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Ve dnech 15.–17. května 2019 navštíví Českou republiku významný teoretik, historik a kritik architektury Aaron Betsky. Ve středu přednese přednášjku v pražském CAMP – Centrum architektury a městského plánování, ve čtvrtek přednášku v Domě umění města Brna na téma své poslední knihy Making it Modern a v pátek se zúčastní diskuse se studenty na Fakultě architektury TUL v Liberci. Betsky navštíví Českou republiku podruhé od roku 2012, kdy zde přednášel o genderu, sexu a architektuře. 

Americký teoretik a kritik architektury Aaron Betsky. Zdroj: fadu.edu.uy
Fotoalbum: 

Aaron Betsky v devadesátých letech publikoval dvě průlomové knihy: Building Sex a Queer Space. Současně se kriticky věnoval palčivým problémům současnosti, jako byl fenomén urban sprawl nebo vytěžování přírodního dědictví soudobou urbanizací. Věnoval se tvorbě předních architektů a architektek, jako byl Frank O’Gehry, Zaha Hadid nebo studia Miller Hull Partnership či Norihiko Dan and Associates. Zabývá se také holandskou moderní a současnou architekturou. Mezi jeho další významné knihy úpatří Architecture Must Burn! (2000) a Out There: Architecture Beyond Building (2008). V roce 2008 byl hlavním kurátorem 11. Bienále architektury v Benátkách s tématem Architecture Beyond Buildings (Architektura je víc než stavby). Do roku 2014 byl ředitelem Muzea umění v Cinncinati a od roku 2014 je děkanem Školy architektury v Taliesinu (School of Architecture at Taliesin), která naavazuje na slavnou školu Franka Lloyd Wrighta. V českém prostředí přispěl do katalogu výstavy Prostory touhy: Je architektura sexy? (2016) a do tematického čísla časopuisu ERA 21 o architektuře a urbanismu kampusů (2018). 

V České republice vystoupí ve středu 15. května 2019 v 18 hodin v pražském CAMP s přednáškou na téma Beyond buildings: Rethinking architecture (Víc než stavby: Přehodnocování architektury). Hned následující den 16. května 2019 v 18 hodin vystoupí v Domě umění města Brna s přednáškou Making it Modern (Dělání modernity) a v pátek 17. května 2019 v 11 hodin vystoupí v diskusi se studenty na TUL v Liberci s názvem Archietcture must burn! (Architektura musí hořet!).  

Přehled akcí: 

Aaron Betsky:  Víc než stavby - Přehodnocování architektury 

Nepotřebujeme už víc staveb. Potřebujeme přehodnotit, nově využít a nově zabydlet stavby, které máme. Architektura by neměla být otázkou zastavování, ale zpochybňování, rozšiřování „odstavování“. Je pro to environmentální důvod: nemůžeme si dovolit mrhat neobnovitelnými zdroji a půdou, abycom vytvářeli nové budovy. Musíme si také uvědomit, že to, co v moderním světě vytváří náš domov, už nejsou stavby, která nás uvězňují uvnitř, ale spíše obrazy, formy a prostory, které nám umožňují být aktivními hráči a zaujmout kritickou pozici v naší společnosti. Přednáška představí nedávné pokusy vysvětlit náš moderní svět prostřednictvím odpovědí, které buď poskytuje disciplína a poznání souznějící s architekturou, nebo odpovědí na problémy architektury.  
Úvod přednášky Ladislav Zikmund-Lender.

Aaron Betsky:  Dělání modernity 

V míčovně, kde byla vyhlášena Francouzská revoluce, na vídeňské Ringstrase, v dílnách Anglie a na místech, které změnily Spojené státy americké v demokratickou zemi, vznikl koncept otevřeného prostoru. Byl to nový fenomén: abstraktní, tvořený geometrií a technologií a využívaný novou střední třídou. Postupem času dal modernistický prostor vzniknout novému stylu a způsobu stavění, jemuž jsme začali říkat modernismus. Přednáška se vrátí ke kořenům a okolnostem vzniku modernistického prostoru, popíše jeho rozšíření a postupnou krystalizaci a ukáže, jak pronikl do našich životů v globálním měřítku. Nakonec bude hledat odpověď na to, zda moderní prostor stále existuje, a pokud ano, kde a jak.  
Úvod přednášky Ladislav Zikmund-Lender. 

Aaron Betsky:  Architektura musí hořet! Diskuse o architektuře, kritice a vzdělávání 

Musíme vidět architekturu jako způsob chápání, experimentování a změnou naší fyzické reality. Potřebujeme nový prostor svobody a představivosti a musíme architekturu chápaat jako takové prostředí, které potírá svět bez řádu a bez hodnot, který jsme tak necitlivě vytvořili.

Diskuse s teoretikem, kritikem a děkanem Školy architektury v Taliesinu Aaronem Betskym. V angličtině bez překladu. Moderuje Ladislav Zikmund-Lender.