Česká Lípa vyhlásila soutěž na novou městskou knihovnu

Pondělí, 2. Červenec 2018 - 0:16
| Napsal:

Stávající sídlo v historické budově na náměstí T. G. Masaryka v České Lípě dlouhodobě městské knihovně nevyhovuje. Město tak vypsalo ideovou architektonickou soutěž na novou budovu knihovny v městské proluce a úpravy okolí.

Soutěž na návrh knihovny v České Lípě, zadané území, Zdroj: cenapp.cz
Fotoalbum: 

Cílem jednokolové veřejné ideové soutěže je najít nejvhodnější řešení zpracování sídla Městské knihovny v České Lípě, které by nahradilo současné zázemí v budově na náměstí T. G. Masaryka. Knihovna je pro město místem, v němž se koncentruje společenský a kulturní život, navržený objekt by tedy měl nabízet prostor jak pro neformální vzdělávání, tak pro trávení volného času dětí i dospělých a vytvořit tak podmínky pro každodenní setkávání různých věkových kategorií. Zadaný objekt by měl doplnit vzniklou proluku mezi Škroupovým a Jeřábkovým náměstím a Tržní ulicí a smysluplně tak využít volný prostor v centru města.

Nespornou výhodou této varianty je řešení hned dvou problémů najednou – jednak vybudování nové knihovny a dlouholetý problém s využitím proluky v samotném centru města. Kromě dvou budov, které by byly zakomponovány do nové knihovny, by se vyřešil i parčík, který do středověkého jádra města historicky nepatří a byl zde vybudovaný dočasně, aby místo nevypadalo tak žalostně. Z pohledu historie na tomto místě byla uliční zástavba a ta by se sem měla vrátit,“ uvádí představitelé města.

Soutěž vyhlásilo Město Česká Lípa zastoupené Společností Petra Parléře o.p.s., na jejíchž internetových stránkách mohou účastníci nalézt potřebné podklady k vypracování návrhu. 26. června měli soutěžící možnost zúčastnit se komentované prohlídky zpracovávané lokality pod vedením Jolany Nebřenské, vedoucí oboru rozvoje města a investic. Předsedou soutěžní poroty je Ing. arch. Jaroslav Wertig, spoluzakladatel ateliéru A69 a vedoucí vlastního ateliéru na Architektonickém institutu v Praze(ARCHIP). Vedle něj v porotě zasednou např. ředitelka Městské knihovny Dana Kroulíková a zastupitelka města Česká Lípa Pavla Procházková.

Architekti mohou své návrhy přihlásit do 20. srpna. Ideovou soutěž by pak měla následovat otevřená architektonická projektová soutěž o návrh řešení, jejíž časovou návaznost nelze v tuto chvíli předvídat.