Novinky a názory / architektonické soutěže

Česká Lípa vyhlašuje architektonickou soutěž na novou městskou knihovnu

Česká Lípa hledá novou podobu knihovny, která by měla vyrůst na Jeřábkově náměstí v historickém centru města Foto: Městský úřad Česká Lípa

Město Česká Lípa vyhlašuje soutěž o návrh na novou městskou knihovnu, která by v budoucnu měla vyrůst na Jeřábkově náměstí v historickém centru města. Cílem soutěže je vybrat nejvhodnější architektonický návrh a zároveň tým architektů, který bude následně celý projekt zpracovávat a projednávat.

CBArchitektura , 29. 5. 2023

“Stavba by měla vzniknout na rohovém pozemku u Jeřábkova náměstí a doplnit stávající objekty v Tržní ulici.  Cílem záměru je navýšit kapacitu městské knihovny, která by zároveň měla být více otevřená veřejnosti
a proto zde bude i prostor pro konání menších kulturních akcí a výstav, samostatné oddělení pro děti a mládež a také malá kavárna pro rodiče a seniory“, říká starostka města Jitka Wolfová a dále dodává: “Nová budova městské knihovny by měla především citlivě zapadat do městské památkové zóny a ctít historické místo. Mohla by ale zároveň nést prvky moderní architektury, aby byla blízká i mladší generaci a pro budoucí pokolení byla symbolem současné doby.“

Soutěž by zároveň měla prověřit možnosti rekonstrukce a dalších úprav dvou stávajících, dlouhodobě nevyužívaných objektů, z nichž jeden je zapsanou kulturní památkou. Součástí zadání je i řešení úprav Jeřábkova náměstí a koordinace s plánovanou rekonstrukcí okolních ulic a Škroupova náměstí. Předpokládaná výše investice je 210 milionů korun bez DPH a cílem soutěže je tyto náklady ověřit, tak aby město mělo jasnou představu o budoucím financování. Na soutěžní ceny a odměny jsou určeny 2 miliony.

Soutěž se vypisuje jako otevřená a termín pro podání soutěžních návrhů je stanoven do 15. srpna. Podané návrhy bude následně hodnotit porota složená ze zástupců města a nezávislých odborníků. Mezi nimi jsou starostka Jitka Volfová, místostarosta Martin Brož, ředitelka knihovny Dana Kroulíková, radní Nela Cyrmon Theerová, zastupitelé Michal Prokop a Roman Málek a dále architekti Roman Brychta, Jiří Klokočka, Ondřej Synek, Markéta Zdebská, Luboš Klabík a Martin Čeněk.

“Formát soutěže o návrh jsme zvolili proto, že budeme moci hodnotit různé varianty a to nejenom z pohledu architektonického nebo provozního řešení, ale také diskutovat rozsah zásahů do památkově chráněných konstrukcí a soulad s nově navrženou přístavbou“, říká místostarosta města Martin Brož a dodává: “Výsledky soutěže by měly být veřejnosti představeny v říjnu tohoto roku.”

Město Česká Lípa na přípravě podmínek spolupracovalo s Českou komorou architektů, organizací CBArchitektura a advokátní kanceláří Havel & Partners. V současnosti je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci sousedního Škroupova náměstí, jehož návrh také vzešel z architektonické soutěže. Soutěž o návrh je odbornou veřejností vnímána jako nejlepší a nejtransparentnější způsob zadání na projekt veřejné stavby a je doporučována vládním dokumentem Politika architektury a stavební kultury.

Soutěžní podmínky jsou dostupné na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři