Juhani Pallasmaa: FINSKÁ ARCHITEKTURA PO ALVARU AALTOVI

Úterý, 15. Říjen 2002 - 16:15
| Napsal:

V rámci akce Stavební veletrhy Brno 2003 zahrnující IBF - Mezinárodní stavební veletrh, SHK BRNO 2003 - Mezinárodní veletrh technických zařízení budov a URBIS - Fórum investičních příležitostí Technologie a zařízení pro města a obce probíhajícího ve dnech 13. - 17. dubna 2003 na brněnském výstavišti proběhne mnoho zajímavých akcí. Špička současné české architektonické tvorby se návštěvníkům Stavebních veletrhů představí na výstavě soutěžní přehlídky Interiér roku 2003 a na Salonu Obce architektů 2002. Prestižní soutěž Interiér roku vyhlašují Design centrum ČR a Česká komora architektů s cílem prezentovat a ocenit to nejlepší, co u nás bylo v oblasti interiérů realizováno v uplynulém kalendářním roce. Letos si návštěvníci veletrhu poprvé v osmileté historii soutěže mohou prohlédnout výstavu všech přihlášených prací, které zahrnují nejen veřejné, ale i soukromé interiéry. Nové organizační schéma, kdy interiéry do širšího výběru nominují soutěžní komisaři, současně zaručuje zastoupení toho skutečně nejkvalitnějšího ze současné interiérové tvorby. Tomu odpovídá intenzivnější zapojení společnosti Veletrhy Brno, která letošního vítěze odmění stotisícovou cenou. V prostoru pod věží pavilonu G budou v rámci salonu soutěžní přehlídky zvlášť označeny práce, které odborná porota vybrala pro následnou putovní výstavu po českých městech. V sousedství této expozice, na galerii pavilonu G1, si návštěvníci mohou prohlédnout také tradiční výstavu Salon Obce architektů 2002.

Juhani Pallasmaa se narodil v roce 1936 v Hammenlina ve středním Finsku. Během středoškolských studií strávil rok v Indianopolis v USA, což ovlivnilo jeho mezinárodní rozhled.

Během studia architektury na prestižní Technické univerzitě v Helsinkách, kde studoval zejména u prof. Aulise Blomstedta, pracoval v oddělení výstav Muzea finské architektury, a tak v souvislosti s výstavami finské moderní architektury procestoval celý svět a měl možnost blízkého osobního kontaktu s nejvýznamnějšími osobnostmi finské architektonické scény, jako Alvarem Aaltem, Aulisem Blomstedtem, prof.Wickbergem, Arno Ruusuvuorim a mnoha dalšími.

Během krátké doby se vypracoval v nejschopnějšího designera architektonických výstav a grafické image tohoto předního evropského muzea.
V této souvislosti přivezl a instaloval do Prahy a do Brna na počátku 60-tých let první poválečnou výstavu finské současné architektury. Při této příležitosti se podrobně seznámil s brněnským funkcionalismem a po Brně ho prováděl sám profesor Bohuslav Fuchs, na což Juhani Pallasmaa dodnes vděčně vzpomíná.

Při tehdejších několika návštěvách Československa se seznámil s malířem a básníkem Jiřím Kolářem, což vyústilo v jejich celoživotní přátelství, jak v těžkých dobách, které Kolář prožíval v Praze, tak později v jeho pařížské emigraci. Prof. Pallasmaa vlastní velkou soukromou sbírku Kolářových uměleckých děl.

Od poloviny 60-tých let se Pallasmaa prosadil i jako tvůrčí architekt, nejčastěji ve spolupráci s Kirmo Mikkolou a Kristianem Gullichsenem, když tito, tehdy mladí architekti, oproti lyrické notě Alvara Aalta, navázali na velmi racionální koncepty Miese van der Rohe. Prefabrikovaný systém dřevěných rodinných domů MODULI, vyvinutý s K.Gullichsenem, byl dokonce vystaven jako prototyp v Centre G.Pompidou v Paříži.

Na přelomu 60-tých a 70-tých let působil jako hostující profesor Addis Abebě, poté byl vyznamenán prestižní cenou finské vlády pro architekturu a od konce sedmdesátých let působil pět let jako ředitel Muzea finské architektury v Helsinkách.

Byl autorem Aaltovy posmrtné výstavy v roce 1978. V roce 1983 se zasadil o prezentaci výstavy brněnského funkcionalismu v Helsinkách Jyväskylä Turku (autor Vladimír Šlapeta), k níž byl vydán finsko-anglický katalog. Tato akce zásadně přispěla k obnově věhlasu brněnského funkcionalismu za hranicemi Československa, a to v době, kdy taková prezentace by doma v komunistickém režimu vůbec nebyla myslitelná.

V posledních letech byl Pallasmaa 1991-1996 děkanem Fakulty architektury Technické univerzity v Helsinkách-Otaniemi a autorem např. městského parteru obytné čtvrti v helsinském přístavu, muzea v Rovaniemi, finského kulturního centrum v Paříži a v současné době projektuje velký urbanistický soubor v lokalitě autobusového nádraží v Helsinkách.

Je také autorem řady knih o architektuře (Animal Architecture, Konstantin Melnikov atd.) , měl samostatnou monografickou expozici ve finském pavilonu na Biennale v Benátkách.
V letech 200-2001 byl hostujícím profesorem na universitě v St.Louis ve Spojených státech.
Za své životní dílo byl mimo jiné vyznamenán Schumacherovou cenou Toepferovy nadace v Hamburgu (nejvýznamnější cena pro architekty, udělovaná v Německu), a cenou J.Tschumiho mezinárodní unie architektů UIA (u příležitosti kongresu UIA v Pekingu 2000).

Vladimír Šlapeta


1999 JEAN TSCHUMI PRIZE

Winner: Juhani Pallasmaa (Finland)
Juhani Pallasmaa is awarded the Jean Tschumi prize for Architectural Criticsm and Architectural Education
Since the early 1960's Juhani Pallasmaa has shown an exceptionally wide approach to the whole field of architectural education, criticism and practice. These activities have been interwoven like a fabric throughout his professional career, supporting and influencing one another.
The jury feels he has deeply explored both the cultural and philosophical aspects and the theoretical questions in architecture, through exhibitions, writings and lectures on a world-wide scale. He has effortlessly moved from the critical evaluation of the influence of Modernism and the detailed study of the Melnikov House in Moscow to the very special exhibition and book on Animal Architecture. Whatever his viewpoints have been he is always evaluating architecture in relation to and interacting with the other arts.

Work by Juhani Pallasmaa on animal architecture
Work by Juhani Pallasmaa on the Konstantin Melnikov House

As Department Head and Professor of Architecture at Helsinki University of Technology, Pallasmaa gave the professional training programme a new and international profile and made it part of a world-wide active network.
The jury noted that Juhani Pallasmaa has over a long period of time had a strong impact both on architectural criticism and on the teaching of architecture far beyond his native Finland.

pallasm [at] clinet.fi <pallasm [at] clinet.fi>

Klíčová slova: