Konference AFP - malé ohlédnutí

Pátek, 9. Září 2011 - 2:00
| Napsal:

První konferenci festivalu ARCH FOR PEOPLE máme úspěšně za sebou a vy, kteří jste se k účasti neodhodlali, si dnes můžete alespoň přečíst, jak to v tu středu vlastně vypadalo.

Sjednocujícím tématem a záměrem konference bylo přednést co možná nejvíce informací o tom, jak je možné nakládat s materiálem, který má na tvář architektury zásadní vliv, a který se v naší zemi dostává ke slovu čím dál častěji. Je mnoho příznivců i odpůrců používání betonu a tato konference si kladla za cíl najít a prezentovat veřejnosti to, co jej činí zajímavým a hodným obdivu.

Příznivci betonu v architektuře měli ten den svátek a začali se v nové budově Fakulty architektury pražského ČVUT objevovat již hodinu před zahájením. Každý obdržel tašku s potřebnými informačními materiály a zájemci mohli využít sluchátek pro simultánní překlad, jelikož část příspěvků byla zahraničními odborníky přednášena v anglickém jazyce. Celým dnem provázela Lubomíra Ponížilová, moderátorka rádia Frekvence 1.

V prvním dopoledním bloku vystoupila Ing. Jana Margoldová, CSc. – šéfredaktorka časopisu Beton TKS s bohatě ilustrovaným příspěvkem O předsudcích vůči betonu a jeho vnímání. Po ní následoval člen ateliéru PROJEKTIL ARCHITEKTI Ing. Ondřej Hofmeister (zastupoval zde svého kolegu Mgr. Akad. Arch. Romana Brychtu). Seznámil přítomné s peripetiemi při realizování dvou staveb (Národní technické knihovny v Dejvicích a Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové) a poté předvedl dvě studie – nerealizovaný projekt Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a připravovaný projekt Městské knihovny pro Kutnou Horu. Davide Zampini, švýcarský odborník, který se podílí na vývoji betonů nových vlastností, nastínil, co vše beton dokáže, přičemž neopomněl zmínit :“…ano, umíme vyrobit například i beton, který vydává vůně.“ Po něm osvětlila Mgr. Iveta Heczková technologii výroby a možnosti tvarování dekorativních betonových ploch prostřednictvím elastických matric (použitých mj. i při realizaci interiérů letos dokončeného Kongresového centra ve Zlíně od architektky Evy Jiřičné). Závěr prvního bloku patřil architektu Antonínu Novákovi z ateliéru D.R.N.H., který při vyprávění o realizaci bazénů v Litomyšli a na Kraví hoře v Brně vtipnou formou uvedl přítomné do reality náročného boje za čisté plochy pohledového betonu, které jsou ohrožovány nejen kvalitou samotného procesu výroby, ale také následnými „uměleckými projevy“ všech účastníků stavby.

V obědové pauze byli všichni účastníci pozváni k výtečnému občerstvení, tvořenému vybranými jídly východní kuchyně, která zajistila firma Ethnocatering. Ta je součástí projektu tzv. sociálního podnikání, zaměstnává ženy (migrantky z Gruzie, Arménie, Afghánistánu a dalších zemí) které připravují lahůdky tradiční kuchyně. Tím podporuje rozvoj integračních programů komunitních center InBáze a Rakovice, která pomáhají migrantům nalézt své důstojné místo v české společnosti. 

Odpolední blok zahájil statik Ing. Václav Jandáček vyčerpávající přehlídkou využití betonu ve stavbách od antiky až po současnost. Ve svém druhém výstupu se Davide Zampini zaměřil na dekorativní povrchy z vymývaného betonu a tvorbu napodobení struktury kamenné dlažby pomocí "orazítkování" vystřihovanými šablonami. Příspěvek Ing. Zbyňka Pöffela pojednával o moderním řešení stavebních konstrukcí pomocí počítačového programu TEKLA Structures. Z Finska přicestovala architektka Jutta Telivuo, jejíž povídání o grafickém betonu jistě nadchlo a povzbudilo mnoho zúčastněných k využití této varianty dekoru. Předposledním přednášejícím byl Ing. arch. Petr Burian z ateliéru DaM. Nechal nás nahlédnout do tajů výroby a instalace jednotlivých sklobetonových částí jejich bytového domu s tělocvičnou na Petrském náměstí v Praze a na závěr objasnil i otázku, jak je možné, že se tak moderní dům vůbec podařilo v centru hlavního města prosadit a zrealizovat.

Po krátké odpočinkové pauze se mikrofonu zhostil všemi netrpělivě očekávaný Felipe Artengo Rufino, zakladatel španělského ateliéru AMP arquitectos. Přehlídka jeho projektů potvrdila, že umění AMP je ve schopnosti vložit do stavby energii a nespoutanost přírodních živlů. Byla to dobrodružná jízda mezi prostory mořských a říčních bazénů, velkorysých školských a sportovních staveb a vzdělávacích zahradních expozic, až k reprezentativním ikonickým stavbám, z nichž nejnovější se chystá v hlavním městě Saudské Arábie - Rijádu. Sám Felipe říká: „Když máte štěstí a získáte si lokalitu, musíte se rozběhnout a nezastavovat se.“ V následujících dnech bude Felipe vést workshop s vybranými studenty českých architektonických škol na téma „Betonový dům“ v oblasti Masarykovy čtvrti v Praze - Troja. Z dalšího programu ARCH FOR PEOPLE doporučujeme v pondělí 12. 9. 2011 konferenci BIM Day – o využití BIM v praxi, dále např. Psí vycházku se Zdeňkem Lukešem již tuto sobotu v 10 hodin (sraz účastníků před dolním vstupem do Úřadu MČ Praha - Troja, Trojská 230/96), či prohlídku bytového domu s tělocvičnou na Petrském náměstí v pondělí 12. 9. 2011 v 10h , komentovanou jedním z autorů DaM Ing. arch. Petrem Burianem. Kapacita je však omezená na 50 účastníků, proto neváhejte a zaregistrujte se zde. Všechny další informace naleznete na webových stránkách festivalu www.archforpeople.cz.