Město Velké Meziříčí vypisuje soutěž na novou podobu Náměstí a přilehlých ulic

Datum konání: 24.06.2016, 16:30

Pondělí, 18. Duben 2016 - 9:44
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Město Velké Meziříčí hledá novou podobu Náměstí a přilehlých ulic. Cílem architektonicko-urbanistické soutěže je nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže – jde o vymezení ploch, návrh dopravního konceptu, vegetace, nových vodních prvků a městského nábytku či řešení povrchů. Odevzdání soutěžních návrhů je možné do 26. června.

Náměstí ve Velkém Meziříčí, stav v březnu 2016 - foto © archiv města Velké Meziříčí

SOUTĚŽ O NÁVRH NÁMĚSTÍ A PŘILEHLÝCH ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

 • Typ soutěže: Jednokolová veřejná anonymní architektonicko-urbanistická projektová soutě
 • Vyhlašovatel: Město Velké Meziříčí, zastoupené starostou města Ing. Radovanem Necidem
 • Předpokládané ceny a odměny: celkem 450 000 Kč
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 26. 6. 2016 / 16:30

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu řešení Náměstí a přilehlých ulic Radnická, Vrchovecká, Komenského, Kostelní, U Bašty ve Velkém Meziříčí. Cílem návrhu je zvýšit atraktivitu náměstí jak pro občany města, tak pro návštěvníky.

Obecné doporučené požadavky vyhlašovatele – stavební program:

 • kvalitní návrh veřejného prostoru
 • hledání nových vztahů, funkcí
 • vhodné řešení dopravní průjezdnosti
 • vhodné řešení dopravní obslužnosti
 • zvážit kapacitu a možnost parkování
 • prověřit propojení komunikací pro cyklisty s Náměstím
 • vhodné komunikace pro pěší - vytvořit místo pro setkávání a pro odpočinek
 • vhodné umístění vegetace, osvětlení, mobiliáře, vodního prvku, úprava či přesunutí pomníku
 • respekt k urbanistickým a architektonickým hodnotám místa
 • respekt k ekonomickým možnostem vyhlašovatele – celkové investiční náklady na rekonstrukci náměstí by neměly překročit 50 milionů Kč včetně DPH

Porota a odborní znalci:
Nezávislí členové poroty – řádní:

 • Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
 • akad. arch. Ladislav Kuba
 • Ing. Vladimír Sitta
 • akad. arch. David Vávra

Členové poroty závislí na vyhlašovateli – řádní:

 • Ing. Radovan Necid
 • Josef Komínek
 • Ing. arch. Olga Čermáková

Kompletní podklady k soutěži naleznete na webových stránkách města Velké Meziříčí.