November Talks 2019 na FA ČVUT: Proměny hranic profesí v proměňujícím se světě

Datum konání: 04.11.2019 (Celý den) - 02.12.2019 (Celý den)

Úterý, 24. Září 2019 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Listopadové promluvy zahraničních architektů, urbanistů a krajinářských architektů na Fakultě architektury ČVUT se budou věnovat proměnám hranic těchto profesí a úkolů, které jim jsou kladeny v dnešním proměňujícím se světě. Cyklus je součástí série přednášek, které od roku 2006 podporuje nadace Sto-Stiftung na evrospkých školách architektury. Letos se konají v Londýně, Paříži, Benátkách, Stuttgartu a Štýrském Hradci, na FA ČVUT v Praze již pátým rokem.

November Talks 2019, přednášející: Jean Marc Fritz, Ivana a Jan Bendovi, Ali Madanipour, Michel Desvigne. Zdroj: FA ČVUT
Fotoalbum: 

„Oslovila jsem architekty, urbanisty, uzemní plánovač a krajináře, kteří svojí tvorbou přesahují hranice těchto tradičně jasně vymezených oborů a kteří kladou důraz na vytváření obytného, resp. životního prostředí bez ohledu na měřítko a typ zadání. V jejich projektech lze těžko určit, kde jedna profese začíná a druhá končí, a to je pro spolupráci a výuku těchto profesí velká výzva“ vysvětluje Irena Fialová, proděkanka pro zahraniční vztahy FA ČVUT. Název cyklu „Transformace: proměny hranic profesí v proměňujícím se světě“ souvisí s tématem „Nové dimenze: reflexe zvětšování měřítka a překrývání disciplín“, kterému se bude věnovat mezinárodní konference evropské asociace škol architektury EAAE, kterou bude FA ČVUT pořádat v Praze koncem srpna 2020. 

Cyklus zahájí Ivana a Jan Bendovi, česko-kanadští architekti a urbanisté s rozsáhlou globální profesní zkušeností, kteří opět žijí v Torontu poté, co posledních 20 let pracovně působili v Číně. Jejich téma souvisí s oslavami 30. výročí sametové revoluce. Je ohlédnutím se zpět na klíčový výzkum, který v 70. letech pod vedením Jiřího Ševčíka prováděli na nově osamostatněné Fakultě architektury, ze kterého následujících 30 let čerpali ve své mezinárodní architektonické a urbanistické tvorbě.  

Jako druhý vystoupí Jean-Marc Fritz, francouzský architekt a urbanista, partner kanceláře SEURA, a spoluautor maximálně komplexního, urbanistického, krajinářského a infrastrukturního projektu nového transportního hubu, parku a městského centra Les Halles v Paříži. Ve své přednášce se bude věnovat „Břichu Paříže“ a jeho zatím poslední přestavbě, kterou kancelář SEURA plánovala a koordinovala.  

Třetím přednášejícím bude Michel Desvigne, významný francouzský krajinářský architekt, v roce 2014 jedna z hvězd konference reSITE. Desvigne je krajinář, spolupracující se světovými architektonickými kancelářemi jako jsou Herzog & de Meuron, Foster + Partners nebo Jean Nouvel. Promluví o proměně profese krajinářského architekta a jejích výzvách, které jsou dnes více klimatické a ekologické než estetické, jak tomu bylo dříve.  

První prosincové pondělí sérii přednášek zakončí Ali Madanipour, teoretik urbanismu a profesor územního plánování specializovaný na sociologii. Madanipour je autorem desítek mimořádně citovaných publikací. Jeho osobní zkušenost z dětství a dospívání na blízkém východě, spojená s britským vzděláním a výchovou ke kritickému myšlení mu umožňuje vnímat problémy evropského urbanismu v širších souvislostech a otevírat tak klíčová témata. “Zajímají ho bubny, co duní hluboko,” vysvětluje Irena Fialová. 

Přednášky se budou konat vždy v pondělí v 18.00 hodin v přednáškové síni 155 Gočár na Fakultě architektury, Thákurova 9, Praha 6 Dejvice. Budou v anglickém jazyce. Určeny jsou nejen studentům ale i široké veřejnosti, vstup je volný, bezbariérový. Od 17.30 hodin se v předsálí uskuteční welcome drink spojený s neformálním setkáním s přednášejícím. 

Program November Talks 2019 na FA ČVUT: 

4. 11. 2019 Ivana a Jan Bendovi/ Benda Architects (CAN) 

Image of the City: From Research to Design to Build 

18. 11. 2019 Jean-Marc Fritz/ SEURA Architectes (FR) 

Les Halles de Paris: Interior Cities  

25. 11. 2019 Michel Desvigne/ MDP Michel Desvigne Paysagiste (FR) 

Transforming Landscapes 

2. 12. 2019 Ali Madanipour/ Newcastle University (BG) 

Crossing the Boundaries: In-between Spaces and Dialogic Practice