Poslední šance přihlásit se do Přehlídky diplomových prací 2011

Datum konání: 10.07.2011 (Celý den)

Čtvrtek, 30. Červen 2011 - 14:25
| Napsal:

Do odevzdání projektů Vám zbývá již pouze pár dní - termín odevzdání je 10. července 2011.

 

Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací čerstvých absolventů českých vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání. Pokud jste letošní rok obhájili svou diplomovou práci a splňujete podmínky, nezapomeňte svou diplomovou práci také přihlásit! Kromě prestiže čekají na vítěze hodnotné ceny...

Poslání Přehlídky diplomových prací

Cílem každoročně vyhlašované PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ (dále jen Přehlídky) je sledovat úroveň a tím přispívat ke zvyšování kvality výuky architektonických škol v České republice. Přehlídka umožní srovnání výsledku práce studentů našich škol a jejich oceněním a zveřejněním přispěje Česká komora architektů k podporování zájmu (a diskuse) o standard našeho architektonického školství.

 

CENY A ODMĚNY

- Na ceny a odměny je z celkového rozpočtu ČKA vyčleněna částka v celkové výši 50 000 Kč.
- Jako bonus vítězi 12. přehlídky diplomových prací 2011 zajistila ČKA několikaměsíční stáž v Eva Jiřičná Architects Ltd. v Londýně (v případě, že vítěz nebude moci stáž z různých důvodů přijmout, přechází tento bonus postupně na další oceněná místa). Finanční podporu stáže věnují společnosti Tork a Legrand s.r.o., s.r.o., Marsh, s.r.o. (tato finanční podpora je vázána na stáž).
- Zvláštní cena společnosti Cegra - licence k užívání software ArchiCAD 15 v hodnotě 69 400 Kč

Více informací najdete na oficiálních stránkách www.diplomy.cz, a v příloze na konci článku, odkud si můžete stáhnout soubory se Statutem, Podmínkami, Přihláškami a Šablonou.