Vítěz soutěže Cesty městy: Multifunkční dopravní terminál

Úterý, 26. Červen 2012 - 2:00
| Napsal:

Soutěž Cesty městy již zná vítěze ročníku 2011. Stala se jím stavba dopravního terminálu v České Třebové, významném uzlu železniční dopravy.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Hájek, Bohuslav Shejbal
Ateliér OPTIMA, spol. s r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Česká Třebová
Datum realizace 2010

Vazba na širší koncepci rozvoje, navazující opatření

Tato investice s významným finančním podílem z prostředků EU, má šanci významně ovlivnit život čtvrtého největšího města Pardubického kraje a být důstojnou branou rozvoje turistického ruchu této části kraje i Orlických hor. Současně zajišťuje dopravní obslužnost regionálního významu.

Spolupráce s veřejností

Veřejnost byla průběžně informována o přípravě a průběhu stavby v místních médiích (kabelová televize, internetový zpravodaj, tištěný zpravodaj), za účasti veřejnosti byly projednávány změny v organizaci dopravy a parkování v přilehlých ulicích včetně cílového řešení.

Způsob vyhodnocení úspěšnosti řešení

V rámci projektu ROP je nastaveno 5 leté hodnocení udržitelnosti projektu s ročními etapami včetně hodnocení dosažených a udržených nově vzniklých pracovních míst, dále je součástí i mediální propagace projektu a jeho přínosu pro cestující veřejnost.

Technické parametry řešení

zastavěná plocha 13 500 m2
obestavěný prostor 16 000 m3
velikost podzemních garáží cca 200x32 m

Železobetonová konstrukce podzemních garáží je založena na převrtávaných pilotových stěnách a pilotách pod prefabrikovanými sloupy. Střešní konstrukci garáží tvoří 188 ks železobetonových nosníků zalitých spřaženou monolitickou deskou. Na stavebním objektu podzemních garáží byly vybudovány kompletní konstrukce komunikací, ocelová konstrukce zastřešení autobusového nádraží, veřejné osvětlení, mobiliář, zeleň a parkoviště pro TAXI.

Komentář hodnotící komise

Klady:

velkorysé řešení přestupního dopravního uzlu
příkladné skloubení individuální cyklistické a automobilové, místní i dálkové autobusové a železniční dopravy
kultivace veřejného prostoru i nad rámec dopravních opatření
vytvoření podmínek pro využití hromadné dopravy – nízká cena parkování, úschovné kóje na kola

Zápory:

provozní náklady mohou dosáhnout neúměrné výše