Workshop Vize pražské magistrály

Datum konání: 08.12.2011 (Celý den) - 10.12.2011 (Celý den)

Středa, 7. Prosinec 2011 - 1:00
| Napsal:

Workshop Vize pražské magistrály, organizovaný Centrem pro středoevropskou architekturu, reaguje na nejasné rozhodování o transformaci této dopravní tepny v posledních dvaceti letech.

Domníváme se, jako řada dalších obyvatel města, že Praha zatím dostatečně nereflektuje soudobou světovou tendenci omezování automobilové dopravy a podpory chodců a cyklistů. Transformace magistrály stále postrádá celkový koncept, který by měl v dlouhodobé perspektivě obohatit město o novodobou městskou třídu - prostor, který na městské struktuře neparazituje, ale přináší mu přidanou hodnotu. Dnes, po skoro dvouleté práci na projektu Converging Territories (Sbližování regionů), jsme se rozhodli uspořádat setkaní zainteresovaných skupin a jednotlivců do tohoto tématu a zpětně se podívat na vývoj projektu Pražská magistrála – Veřejný prostor XXI století.

Očekáváme, že si ve třech dnech oddechnete od vánočního shonu, a že si do prostorů Karolíny Světlé přinesete spoustu dobré nálady a setkáte se s organizacemi, úředníky a jednotlivci, se kterými se většinou setkáváte v jiných podmínkách.

Cílem této akce není jen hledaní odpovědí, jak vyřešit magistrálu, ale svojí účastí podpořit debatu mezi občanskýma iniciativami a úředníky, která v každodenní praxi - velice často i přes shodné cíle - stojí na opačných stranách.

První den bude věnován pražské magistrále, jejímu vývoji a současné pozici města vůči tomuto významnému veřejnému prostoru v centru Prahy. Historický vývoj bude představen výstavou a doplněn prezentací zástupci URM-u. Poté bude následovat diskuse. Druhý den budě věnován otázkám, jak mezi občanskými sdruženími a samosprávou vytvářet symbiózu a ne jen vyhrocené situace. V sobotu bude organizován brunch, na který je nutné se registrovat týden před akcí na adrese, která bude uveřejněna na stránkách www.ccea.cz.

Program workshopu Vize pražské magistrály

8/12/2011 Potenciál pražské magistrály - moderuje Igor Kovačevič
16:00 hod zahájení workshopu přednáškou o historii magistrály - přednáší urbanista Dominik Aleš (URM)
17:00 hod diskuse za účasti občanů a občanských organizací

9/12/2011 Talk at five - moderuje Adam Gebrian
17: 00 hod diskuse na téma spolupráce samospráv a občanských iniciativ za účasti úředníků, občanských organizací a občanů

10/12/2011 Sobotní brunch + program pro děti
14:00 hod diskuse u společného oběda
15:00 hod magistrála očima dětí – přijďte s vašimi dětmi kreslit a malovat nové vize

Centre for Central European Architecture (CCEA)

Platforma pro alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližuje médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti prostřednictvím programu sestávajícího z přednášek, veřejných debat, workshopů a výstav. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory. Ambice nezávislosti je pro naši činnost rozhodující a neměnná. Své poslaní nevidíme v pouhé popularizaci architektury, ale především v hledání architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme.

www.ccea.cz