Young Architect Award 2016 má novou porotu i nové téma

Datum konání: 20.06.2016 (Celý den)

Středa, 20. Duben 2016 - 16:03
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

8. ročník soutěžní přehlídky pro studenty a architekty do 33 let byl odstartován. Letošní téma Architektura mimo čas je zaměřeno na díla, která nenahlíží na architekturu z čistě užitného, technického či estetického hlediska, nýbrž díla, která se snaží přiblížit k podstatnému. Vztahující se k dnešní době, ale zároveň stojící mimo čas. Uzávěrka příjmu přihlášek je letos již 20. června.

Logo Young Architect Award 2016 - foto © YAA

Young Architect Award 2016

Letošní téma Architektura mimo čas je záměrně „široké“, otevřené různým měřítkům, zadáním a způsobům zpracování, vždy však v sobě obsahuje ono hledání samotné podstaty architektury.

Odborná porota pracuje pod vedením děkana FUA TU v Liberci Zdeňka Fránka ve složení: Petr Hájek, Jakub Fišer, Jana Hlavová a Josef Pechar.

Přihlášené studie bude hodnotit dle kritérií:

  • kvalita architektonického/urbanistického řešení
  • výběr místa, koncepčnost a kontextuálnost řešení
  • přínos pro kvalitu životního prostředí, šetrnost a chytrost návrhu
  • novátorství a originalita práce.

Na velikosti práce nezáleží – může to být drobný zásah, experiment, důraz na novátorský přístup, přihlášen může být i jen teoretický/filosofický přístup (součástí musí být zdůvodnění výběru tématu).

Také letos bude probíhat hlasování veřejnosti a putovní výstava.

Uzávěrka: 20. 6. 2016.
Vyhlášení výsledků: 20. 9. 2016.

Přihlášky do soutěže a více informací zde.

Účelem soutěžní přehlídky Young Architect Award je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního veřejného prostoru, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskusi o architektuře.