Události / architektonické soutěže

Ceny Young Architect Award 2019 ocenily nejlepší projekty architektů do 33 let věnované nájemnímu bydlení

Nejlepší práce 11. ročníku soutěže studentů a architektů do 33 let byly oceněny 10. září 2019 v Centru architektury a městského plánování CAMP. Letos porota poslala do finále 10 prací, které nejlépe zpracovaly téma Nájemního bydlení. Vrcholem vyhlašování bylo udělení Titulu CEMEX Young Architect Award a prostor dostala také veřejnost v hlasování veřejnosti na webových stránkách soutěže. Všechny projekty budou vystaveny od 2. – 13. října ve foyer 1. patra Národního technického muzea.

Young Architect Award , 1. 10. 2019

Na slavnostním ceremoniálu v úterý 10. září 2019 se v pražském CAMPu sešlo na dvě stovky zájemců o architekturu. Nejprve moderátorka Daniela Písařovicová představila laureáta Ceny Prométheus cti ČR 2019 za nejlepší diplomovou práci, kterou získal Ondřej Halla za práci nazvanou Mikroklima bazénových hal. Poté byly představeny nejlepší návrhy mladých architektů do 33 let Young Architect Award 2019. dále se vyhlásil letošní Architekt obci, kterým se stal Milan Košař, a také se předalo čestné uznání Janě Kostelecké za dlouhodobou podporu a propagaci architektury. Na závěr večera Stanislav Fiala převzal cenu Architekt roku 2019. 

Mezi přítomnými hosty přivítala moderátorka mimo jiné náměstkyni ministryně pro místní rozvoj Marcelu Pavlovou, Petra Hlaváčka, prvního náměstka primátora hl. města Prahy, předsedu představenstva ABF, a. s., Pavla Sehnala, generálního ředitele a místopředsedu představenstva ABF, a. s., Tomáše Kotrče, výkonnou ředitelku Svazu měst a obcí Radku Vladykovou, předsedu ČKAIT Pavla Křečka a loňského laureáta Architekta roku Petr Hájek. 

Výjimečnosti na letošním pořádání opět přidal také generální partner CEMEX Czech Republic s jedinečnou výzvou: Letošní vítěz se podívá při inspirativní návštěvě do jedné z evropských metropolí, kde se setká s významným architektem nebo vedoucím územního rozvoje metropole a bude se tak moci seznámit s problematikou nájemního bydlení i v zahraničí. „Jako společnost se snažíme pomáhat nadaným lidem, protože oni určují směr budoucího vývoje. Jsme hrdí, že i v České republice můžeme podpořit talentované mladé architekty,“ říká Vesselin Barliev, Public Affairs Advisor, CEMEX Czech Republic. 

"Téma Nájemní bydlení se ukázalo jako velice aktuální a zdaleka ne vyčerpané. Dalo by se říci, že právě naopak, že stojíme pouze na jeho začátku. I když víme, že především v naší společné československé historii je na co navazovat. Soutěžícím se podařilo propojit originální současné přístupy s pokorou a s inspirací v architektuře 20. století," zhodnotila letošní ročník předsedkyně poroty a rektorka Architectural Institute in Prague (ARCHIP) Regina Loukotová. 

Soutěž mladých talentů Young Architect Award dává šanci studentům a začínajícím architektům do 33 let ukázat své nadání. „Velice si vážíme možnosti být mezi těmi, kteří podporují tuto akci. Mladí architekti jsou ti, kteří budou ovlivňovat rozvoj našich měst, naši architekturu a naše životní prostředí. Je proto třeba je podporovat, naslouchat jim a dát jim prostor pro prezentaci jejich vizí. Jejich pohled není zatím zatížen každodenní realitou, je čistý a svobodný, o to však cennější,“ zhodnotil soutěž jednatel společnosti YIT Stavo Vladimír Dvořák. 

Účelem je zapojit autory do tvorby kvalitního prostředí pro život, přiblížit architekturu široké veřejnosti a v neposlední řadě podpořit veřejnou diskusi o architektuře. Odborná porota hodnotila práce dle naplnění potenciálu nájemního bydlení, bezprostředního zapojení návrhu do kontextu místa a následného přínosu pro společenský život v blízkém i vzdáleném okolí. 

Porota se rozhodla udělit ceny následujícím pracím: 

TITUL CEMEX YOUNG ARCHITECT AWARD 2019

+ věcná cena: CAD program Artlantis Studio  + roční předplatné časopisu ARCHITECT+ + návštěva architekta v evropské metropoli se společností CEMEX 

MgA. Anna Svobodová a Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha - Nájemní dům Karlín 

Návrh karlínského nájemního domu vklíněný do úzkého, prudce svažitého pásu, mezi ulici Pernerovu a železnici. Obě dopravní linie se těsně za pozemkem zkříží. Autoři prokázali při definici a výběru vlastního zadání hluboké pochopení podstaty nájemního bydlení. Členění prostorů na sdílené/soukromé a variabilita jejich vazeb představuje inovativní leč specifický model metropolitního činžovního domu a bohatost prostorového plánu je výsledkem vědomé snahy a výzkumu na poli této typologie. Zásah na takto komplikované parcele s funkcí nájemního bydlení přináší pozitivní dopady pro sousední městskou čtvrť. Sociální, urbanistické či např. akustické. 

Porota se shodla, že autoři v předloženém návrhu nejlépe reagovali na téma soutěže, formulované prostřednictvím 3 základních hodnotících kritériích.  

Foto: eArch

CENA ARCHITEKTA JOSEFA HLÁVKY 

Bc. Barbora Červeňová - Mestský nájomný dom Karlín 

FA ČVUT, Ateliér Kuzemenský, Kunarová 

Návrh rozvíjí velkorysý rozvrh pražského Karlína v několika rovinách. Přiměřeně namíchaný mix hotelového, nájemního a vlastnického bydlení ukotvuje návrh v reálných podmínkách současného města. Městský blok je disciplinovaně zacelen a v druhém plánu doplněn věží s hotelovými byty jako správně mířenou akupunkturou. Veřejně přístupný vnitroblok – dvůr obohacuje přísnou ortogonální mřížku karlínských ulic s rafinovaně uplatněným echem nedalekého viaduktu a vytváří skutečně obytné místo s charakterem. Projekt je pevný, postavený na osvědčených principech stavby města, přesto současný nebo spíš nadčasový. Svěží příslib v ustrašené době.  

Foto: eArch

CENA REKTORA ČVUT ZA ŠKOLNÍ PRÁCI 

Ing. arch. Filip Hermann - Český Krumlov - sídliště! 

FA ČVUT, Ateliér Novotný - Koňata – Zmek 

Vítězný projekt se dotýká tématu nízkonákladového nájemního bydlení ve městě, které se stalo obětí masového turismu a jehož autenticita se vytrácí pod klapotem podpatků večerní promenády. Zatímco se život obyčejného obyvatele vytratil za oponu trdelníkového oblaku, stal se Český Krumlov neobyvatelný. Projekt společného bydlení seniorů a mladých rodin vrací město jeho obyvatelům a nabízí zajímavou alternativu dostupného bydlení napříč generacemi. 

Foto: eArch

CENA REKTORA TUL ZA ŠKOLNÍ PRÁCI 

Sausan Haj Abdová - Městský nájemní dům Karlín 

FA ČVUT, Ateliér Kuzemenský, Kunarová 

Dostavba karlínského bloku navazuje na stávající urbanistickou strukturu. Pavlačový dům pracuje se základním modulem konstrukce a dispozice bytu a jejich multiplikací, což umožňuje řadu variant velikostí nájemních bytů a i jejich případnou variabilitu v čase. Forma domu je pak složená skládáním, zrcadlením a otáčením tohoto modulu což vede k celkové velkorysosti návrhu, která je v případě Karlína přiměřená a odůvodněná.  

Foto: eArch

 CENA HLAVNÍHO PARTNERA YIT 

Ing. arch. MgA. Martin Petřík - Městská třída 

Návrh velmi zaujal porotu svou objevností a rafinovaností, zároveň zklamal nedostatečnou prezentací především hlavního tématu soutěže – nájemního bydlení. Každopádně volba pozice pro takovou funkci a typologii na rozhraní městské třídy a přilehlého komorního sídliště se jeví jako jedna z nejlepších v soutěži! Nerozmělňuje modernistický princip okolní zástavby, ale rozvíjí ho s vědomím potřeby citlivého dolaďování a spřádá síť rozličných vztahů světa kolem sebe. 

Foto: eArch

CENA VEŘEJNOSTI 

Ing. arch. Roman Osika - Střechy nad Prachovníkem

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři