Atelier MS plan přemění průmyslový brownfield v Ústí nad Orlicí

Čtvrtek, 13. Září 2018 - 0:10
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Chátrající areál významného průmyslového areálu Perla 01 v Ústí nad Orlicí se dočká revitalizace podle návrhu ateliéru MS plan s.r.o. Cílem obnovy je vytvořit nový živý veřejný prostor, který by poskytl zázemí široké škále společenských aktivit a zlepšil fungování života ve městě. Projekt zahrnuje vznik multifunkčního vzdělávacího centra, plánováno je však také vytvoření nové uměleckoprůmyslové školy či zázemí městského úřadu.

Vzdělávací centrum Ústí nad Orlicí, vizualizace návrhu, MS plan s.r.o.
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Milan Ševčík, Eliška Chlachulová, Pavel Hřebecký, Tomáš Filgas
Ateliér MS plan s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Ústí nad Orlicí

V menší hale byla kotelna, v té větší strojovna. Oba objekty byly součástí stabilního podniku v Ústí nad Orlicí, který vytvořila rodina Harnychů. Zmíněný podnik Perla 01 dal tehdy během průmyslové revoluce práci většině obyvatel a byl hnací silou za prosperitou města. Ovšem po ukončení provozu začal celý areál chátrat a stal se tak problematickou oblastí města. Dnes již opuštěný průmyslový brownfield nemusí pro město nutně představovat problém, ale může se stát místem s ohromným potenciálem pro rozvoj současné městské struktury. Součástí návrhu revitalizovaného areálu je mimo jiné i multifunkční vzdělávací centrum.

Provoz v centru se přibližuje galerii, kinu nebo divadlu, ale ne v konvenčním smyslu slova. Jedná se o experimentální prostory, které představují uvolněnou alternativní formu konvenčnímu pojetí divadla, kina nebo galerie. Prostorová dispozice staveb vytvoří nový vnější veřejný prostor formou menšího náměstí, které navazuje na ulici i na další nově vzniklá veřejná prostranství. Koncept obou budov je založený na otevřeném a volném prostoru, který lze modifikovat podle aktuální potřeby. Vzniknou dva sály s ochozy, foyer, zázemí pro návštěvníky i účinkující, nové schodiště i výtah. Na severní fasádě budou obnoveny šambrány, hlavní římsa a také původní půlkulatá okna u malého sálu. U velkého sálu budou vytvořena nová industriální okna.

Nové příležitosti, od celku k detailu, měřítko území odpovídá měřítku města, různorodá funkční skladba.

V atelieru MS plan jsou si potenciálu průmyslového brownfieldu vědomi a vnímají ho jako velkou výzvu a příležitost, jak změnit a především zlepšit fungování a vnímání celého města. Projekt atelieru počítá se zapojením celého areálu Perly 01 do veřejné i dopravní struktury. Cíle atelieru zahrnují nové veřejné plochy určené k setkávání formálního i neformálního charakteru jako parky, aleje, náměstí, ale i obchodní ulice. Tím nejdůležitějším cílem je „zbořit bariery“, které opuštěný a chátrající areál představuje a otevřít ho a zpřístupnit obyvatelům města a zároveň zachovat industriální charakter i exkluzivitu bývalé Perly 01.

V revitalizovaném areálu by mimo jiné měla vzniknout nová uměleckoprůmyslová škola, informační centrum s turistickým zázemím, nová městská galerie, výstavní a přednáškové prostory, zázemí městského úřadu, prostory pro podnikání i dostatek parkovacích míst. Vizí města je samozřejmě i vznik nových bytových objektů. Z nepropustného průmyslového brownfieldu se tak během několika následujících let stane unikátní a především funkční součást města s odkazem na bohatou historii.