Ateliér ORA navrhl na Moravě současný vesnický dům s proskleným arkýřem

Středa, 6. Březen 2019 - 15:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Na okraji moravské vesnice, na rozhraní původní a nové urbanistické struktury navrhl znojemský ateliér ORA současný vesnický dům. Jednopodlažní hmotu domu architekti umístili co nejblíže hranici pozemku a zároveň ji nechali mírně zapustit do svažitého terénu. Že se jedná opravdu o současný dům, prozrazuje kolemjdoucím především výrazný arkýř s rozměrným oknem vystupující z bílé štítové stěny. Prosklená plocha zvyšuje kontakt mezi domem a ulicí a zároveň poskytuje výhled do krajiny.

Vesnický dům, ORA © Jakub Skokan, Martin Tůma/ BoysPlayNice
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jan Hora, Barbora Hora, Jan Veisser
Ateliér Ateliér ORA
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Božice
Datum projektu 2013
Datum realizace 2018
Užitná plocha 169.00m2
Zastavěná plocha 191.00m2

Zadání znělo jasně: Navrhněte nám současný vesnický dům.

Koncept

Na úvod jsme se museli vydat poznat současnou moravskou vesnici a definovat si, co takový pojem "vesnický dům" dnes znamená. V současnosti se na vesnici staví často nekontextuálně, v rozporu se staletým územním rozvojem a bezohledně k okolí. Domníváme se, že česká a moravská vesnice zažívá jednu ze svých historicky největších urbanistických krizí. Východiskem projektu je, že vesnický dům se nemůže chovat jako městská vila. Je třeba se vrátit k ulici a otevřít se jí. Neuzavírat domácnost za nepropustnou bariérou a nastavit k ulici tvář, okno místo zadnice reprezentované v současnosti garáží. Na druhou stranu je pro vyvážení situace nutné poskytnou dostatek soukromí dvora.

Místo

Řešený pozemek se nachází na kraji obce, kde už klasickou vesnickou strukturu ukončuje vila městského charakteru. Dům tedy stojí na hraně původního a nového urbanismu. Pozemek je úzký a svažitý. Logicky sem umisťujeme protáhlou hmotu, dle požadavku investorů jednopodlažní. Měřítkem domu a poměrem jeho délky k šířce se přibližujeme původním domům. Vracíme stavební čáru k ulici a dům situujeme co nejvíce na hranu pozemku se sousedem, jak nám to jen normy a vzájemné vztahy umožňují. Nejraději bychom stavěli na hranici parcely. Dům se postupně zapouští do terénu, aby zbytečně netrčel. Nechtěli jsme výrazně měnit přirozenou topografii pozemku.

 

Konstrukce

Původně jsme zvažovali konstrukci zdiva z dusané hlíny, neboť stavebník je zemědělec a měl by dostatek slámy i kravského lejna. Ale nakonec zvítězila konstrukce z konvenčních plynosilikátových tvárnic. Střecha je červená, zdi bělostné tak, že jeden musí ve vyprahlém jihomoravském létě mhouřit oči. Zápraží poskytuje útěchu stínem.

Otvor

Dům se k ulici staví štítem s arkýřem s rozměrným oknem. Arkýř se jemně prolamuje skrze fasádu domu a povrch se najednou jeví měkčím. Je to nejvýraznější motiv celého domu, o kterém jsme vedli dlouhé debaty. Snažili jsme se poskytnou maximální výhled, umožnit kontakt s ulicí a artikulovat současným způsobem reprezentativní štít vesnického domu. Odmítali jsme přistoupit na malá okna a snažili se vyhnout přehnanému romantismu.

Dům byl naše první komerční zadání. Stavebníci nám tak projevili obrovskou důvěru. Realizace trvala tři roky, i s projektem čtyři. Za tu dobu jsme s investory navázali přátelské vztahy a do Božic se stále rádi vracíme.