Byty v tribunách, místo hřiště park. Absolventka FA ČVUT řeší využitelnost strahovského stadionu

Úterý, 7. Listopad 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném školním roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci. Posláním přehlídky je porovnání úrovně výuky na jednotlivých školách.
Letošní vítězkou soutěže se stala absolventka FA ČVUT v Praze Veronika Indrová s projektem Stadion Strahov, který řešil možné využití legendárního, avšak v současnosti stále více chátrajícího stadionu.

Vítězná diplomová práce na 18. přehlídce diplomových prací © Veronika Indrová
Fotoalbum: 
Katalogový list: 

Impozantní kolos. Neutěšená krajina. Krása degradujícího betonu. Obrovský prázdný uzavřený prostor. Řád. Syrovost.

Diplomní projekt se snaží najít řešení, jak strahovské pláni vdechnout život. Izolovanost území daná topografií i historickým urbanistickým vývojem způsobuje problematičnost lokality. Může se však stát i jeho výhodou a proměnit se v klidnou čtvrť v bezprostřední blízkosti historického centra s nádherným výhledem. Strahovská pláň byla vždy zasvěcena sportu. Dnes to nestačí. Sport je individuální a místo jeho konání spjaté s místem bydlení. Strahovský stadion je jeden z největších, nejzávažnějších a vzhledem k jeho chátrajícímu stavu nejaktuálnějším problémem území. Překážka, která způsobuje neprostupnost. Jeho obnova jako katalyzátor přeměny celého území.

Opravit chátrající tribuny, najít jim novou funkci, reálnou. Bydlení v tribunách Strahovského stadionu. Výhled, lokalita. Lukrativnost bydlení se promítá do jeho ceny a tím zachraňuje, transformuje, oživuje chátrající památku. Nový druh bydlení, nový obyvatelé, potkávají se spolu se studenty, vytváří město.

Plocha stadionu. Ohraničený volný prostor. Park jako odkaz původní funkce stadionu. Masové akce vždy stojící za určitou ideologií. Sokolské slety i spartakiády se řídí přesnými pravidly, přísným řádem. Zástupy cvičenců se promítají do plochy parku. Jejich řád je narušen trasami prostupnosti, které však nemají pevnou hranici. V parku se potkává minulost stadionu s jeho přítomností. Minulost společnosti s její přítomností.

Návrh

Konverze stadionu využívá jeho tribuny k bydlení se službami v parteru. Vnitřní plocha se proměňuje ve veřejně přístupný park, díky kterému se území stává prostupným. Základním principem návrhu bylo do co největší míry respektovat stadion a pokusit se udržet jeho současný vzhled. Proto jsou všechny nově navržené hmoty obsaženy ve stávající hmotě tribun a žádná tuto hmotovou hranici nepřekročí. Existence oken orientovaných do parku uvnitř stadionu je umožněna odstraňováním jednotlivých původních panelů, uložených na konstrukčních rámech, které dnes tvoří pochozí plochu tribuny. Zbývající panely slouží jako slunolamy. Hmotu tribuny, která byla odstraněna kvůli fotbalovým hřištím, návrh obnovuje.

(FA ČVUT v Praze, vedoucí práce Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Jakub Koňata, Ing. arch. Tomáš Zmek)

Hodnocení poroty

Diplomová práce Veroniky Indrové získala vítězné ocenění v naprosté shodě celé komise. Téma práce je jednoznačné: najít řešení, jak znovu vdechnout Strahovskému stadionu důstojný život. Indrová definuje náplň budovy primárně bydlením v kvalitních dispozicích doplněným občanskou vybaveností, s citlivým ohledem na vybavenost stávající. Navrhuje logickou prostupnost stadionem a pojímá vnitřní prostor jako veřejný park. Svým návrhem velmi citlivě oživuje cennou architektonickou památku, nebourá, neničí, ponechává figuru stadionu v jeho původní podobě, ctí jeho konstrukci i materiál. Ruku v ruce s kvalitou projektu jde i perfektní zpracování jeho prezentace.

Druhé místo za nejlepší diplomový projekt roku 2017 získala trojice studentů Michala Kuzemenského na FA ČVUT za návrh nové typologie porodního domu na komplikované parcele u pražských Letenských sadů, třetí pak student Emila Přikryla z pražské AVU za radikální dostavbu kostela Panny Marie Sněžné v centru Prahy.