Do proluky v centru Brna navrhlo místní studio RAW polyfunkční dům s fasádou z černé žuly a cihových pásků

Úterý, 26. Březen 2019 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Architektonické studio RAW stojí za řadou brněnských projektů různých měřítek – od rekonstruované funkcionalistické zastávky až po výškový polyfunkční objekt DORN, který získal také ocenění v rámci loňského ročníku České ceny za architekturu. Dalším z novějších projektů studia RAW pro moravskou metropoli je polyfunkční dům, který architekti navrhli do proluky činžovních domů v ulici Bratislavská. Výškově rozdělenou rohovou budovu architekti opatřili režnými cihlovými pásky, dvoupodlažní parter pak pokrývá černá žula. Na reprezentativnosti budově přidávají také oblouková skla v leštěných nerezových profilech.

Polyfunkční dům Bratislavská, RAW © Bořivoj Čapák
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Tomáš Rusín, Ivan Wahla
Ateliér Atelier RAW
Spolupracovníci Libor Šupler
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno
Ulice, číslo Bratislavská, 22+24
PSČ 60200
Datum realizace 2017
Zastavěná plocha 913.00m2
Poznámka

Spolupráce: Promed s.r.o.

Polyfunkční objekt je dostavbou proluky ve stávající zástavbě činžovních domů. Dům respektuje uliční čáru ulice Bratislavská. Ve styku se štítem sousedního činžovního domu navržená hmota ustupuje a navazuje na stávající šikmou sedlovou střechu. Západní fasáda domu respektuje návrhové řešení Územního plánu města Brna – uliční čáru nové městské třídy. Dům je navržen jako osmi patrový s jedním podzemním podlažím. Má dvě komunikační jádra a dvorní pavlač. Svojí formou se dům snaží komunikovat na stávající zástavbu kvalitních činžovních domů v historizujícím stylu.  

Na fasádě jsou v pravidelném rastru uspořádána velká okna do obytných prostor, jejichž špalety jsou opatřeny omítkou v bílé barvě. Na jihozápadní stranu a na jihovýchodní stranu jsou umístěny polozapuštěné lodžie a balkóny. Fasáda je obložena  režnými cihlovými pásky, které svoji strukturou a proměnlivou barevností dodávají stavbě přirozené, drobnější měřítko. Dvoupodlažní parter je obložen černou žulou, výkladce jsou opatřeny obloukovými skly na nárožích a leštěnými nerezovými zasklívacími profily. Hmota osmého patra je výškovým akcentem nově vzniklého nároží budoucí nové městské třídy.  

Objekt obsahuje komerčními prostory v 1.NP, administrativou v 2.NP. a byty ve 3.-8. NP. V 1PP jsou umístěny garáže a technické místnosti. Z ulice Bratislavské je situován vjezd do garáží, ve kterých je umístěn auto-výtah, který obsluhuje parkovací stání v 1NP a 1PP. Ve 2. NP se nachází administrativní plochy s adekvátním sociálním, hygienickým a skladovým zázemím. Ve 3.-8 NP jsou bytové plochy. Kategorie bytů jsou 2+kk, 2+1, 3+kk. Všechny byty mají buď balkón, lodžii nebo terasu.