Gutgut přestavěli výrobní halu v post-industriálním areálu v Bratislavě

Čtvrtek, 17. Květen 2018 - 0:16
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Slovenský architektonický ateliér gutgut zrekonstruoval výrobní halu, která je součátí post-industriálního areálu v Bratislavě. Přestavba zachránila chátrající objekt a vytvořila z něj multifunkční objekt sloužící kultuře, administrativě i bydlení. Architekti využili stávající konstrukci ze železobetonu. S původním objektem návrh pracuje jako s "obalem", do kterého architekti vložili další objekty. Nové zásahy využívají materiály, které jsou v záměrném kontrastu k racionální podstatě industriální stavby.

Mlýnica, GutGut © Jakub Skokan, Martin Tůma/BoysPlayNice
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Jana Benková, Tomáš Vrtek
Ateliér gutgut
Spolupracovníci Roman Žitňanský, Patrícia Botková, Katarína Bergerová
Generální dodavatel ise s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Bratislava
Ulice, číslo Turbínová, 13
Datum projektu 2015
Datum realizace 2017
Užitná plocha 3 695.00m2
Zastavěná plocha 857.00m2
Plocha pozemku 2 676.00m2
Poznámka

Autorka grafickej identity a infosystému: Ľubica Segečová

Objekt Mlynice je súčasťou rozsiahleho post-industriálneho areálu Ľahkých stavebných hmôt v Bratislave. Od šesťdesiatych rokov sa tu vyrábali tvárnice, dosky a panely z pórobetónu. Výroba prebiehala do roku 1992. Po privatizácií noví majitelia areál rozpredávali a začal postupne chátrať.

Architektonický návrh využíva konštrukčnú a statickú podstatu pôvodnej stavby. So železobetónovou kostrou vyplnenou pórobetónovým murivom fasád narába voľne a novú náplň len vkladá do existujúceho obalu. Fasády otvára účelovo na miestach, kde je to v súlade s novou dispozíciou, bez komponovania a s rešpektom k únosnosti existujúcich obvodových konštrukcii. Nové otvory majú voľnú a čitateľnú kompozíciu v protiklade k pôvodnej racionálnej mriežke okenných otvorov typickej pre industriálny objekt.

Objekt Mlynice je vertikálne funkčne rozčlenený na tri celky. Návrh jednotlivé časti nového programu - event, administratívne priestory a byty, necháva medzi sebou komunikovať cez ústredný halový priestor bývalej výroby.

Tvrdá konštrukcia nosného skeletu je doplnená transparentnými priečkami novej dispozície, mäkkými drevenými výplňovými panelmi, profilitovými stenami a voľne vedenými rozvodmi médií bez kapotáže. Z ústrednej haly sú sprístupnené pôvodné betónové násypníky, do ktorých sú vložené tri nové podlažia pre administratívu.

Kontrast starého a nového zdôrazňuje kvalitu pôvodného objektu, na ktorej sa rozhodol návrh stavať. K takémuto prístupu je nevyhnutné zbaviť sa nepotrebného nánosu, zvýrazniť statickú podstatu konštrukcií domu a vyťažiť z nej maximum pre nové využitie objektu. Z bývalej industriálnej budovy, čisto technicko-výrobného charakteru, sa po rekonštrukcii stane moderný objekt zmiešanej funkcie, určený pre kultúrne podujatia, firemnú prezentáciu, administratívu a v malom rozsahu aj pre bývanie vo voľných dispozíciách.