Kreativní centrum N.E.C. Jaselská kasárna

Úterý, 21. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:

Do desítky finalistů soutěže o nejlepší projekt zimního semestru 2011/12 mezi studenty Fakulty architektury VUT v Brně se probojoval urbanistický návrh "kreativního inkubátoru".

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Kamil Koláček
Ateliér FA VUT - UN3 - Petr Pelčák
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno
Datum projektu 2012

N.E.C.(New Entities of Creation) „kreativní inkubátor“

Architektonicko_urbanistická studie / Jaselská kasárna / Brno Ponava

1_Strategie města Brna

Město vstupuje do studie a jejího urbanistického řešení jako činitel který apeluje na identitu místa v městském měřítku_v rámci “CITY IDENTITY” zakládá na jedinečnosti, autenticitě a vizuální kvalitě. Hledá prostor pro inovativní rozvoj v oblasti sociální, kulturní a vzdělávací. Vyžaduje otevřenost, dostupnost, bezbariérovost a důraz klade na významný aspekt zeleně.

2_Způsoby vnímání města

V dnešní době se mění způsoby ve vnímání města_dříve především pěšky_dnes převládá mobilní doprava. Specifické je vnímání okrajů, oblastí, cest a uzlů. Člověk si vytváří mentální mapu prostředí, v kterém žije, navštěvuje a užívá. Chce se do těchto míst vracet?

3_Vize pro Ponavu?

Co se v lokalitě může dít v budoucnu? (KONCEPT) Hlavním a zásadním posunem bude revitalizace místa dále získání myšlenky vývoje do budoucna a strategii rozvoje v měřítku města, státu a případně přesahující hranice.

4_Koncept

Vize N.E.C.(New Entities of Creation) je prvotní myšlenkou, která byla rozvíjena za účelem vytvoření KREATIVNÍHO centra, které bude rozvíjet lidského tvořivého ducha. Hledá nové způsoby vzdělávání se, boří zažitý model a je revoluční. Řešení umožňuje užívání jako “OPEN SOURCE” napříč věkovými kategoriemi_důležitý je zájem. Je možné tvořit venku i ve vnitř. Koncept pracuje také s cyklem _tvorba, prezentace, podpora a zázemí. Završením by mohla být certifikace umělce v určitém oboru. Hlávní budovou je tedy kreativní inkubátor odkud všechny myšlenky vzejdou, v galerii se vystaví v aule prezentují a konzultují s odborníky a veřejností. Využití je však možné i nad rámec konceptu_koncerty, přednášky, workshopy a další.

5_Determinanty

Hlavní neduhou místa je zatížení hlukem z ulice ulice Štefánikova a proto je nutné vytvořit bariéru. Dále je nutné propojení ulic Štefánikova a Staňkova a navržení dostatku parkovacích a odstavných míst, které jsou situovány do podzemních garáží.

6_Urbanistické řešení

Vychází z kontextu místa a doplňuje stávající městskou blokovou strukturu. Jsou navrženy bloky, které jsou dovnitř otevřeny a vzniká tak veřejný pobytový meziprostor. Od ulice Štefánikova jsou situovány objekty, které nemají vysoké požadavky na akustiku, tedy neobytné. Také jsou zde navrženy ulice pro zásobování. Z ulice Staňkova jsou navrženy vjezdy do podzemních garáží pod všemi bloky. Dále jsou navrženy zelené pochuzí střechy a terasy, které vytvářejí druhou rovinu vnímání městského prostoru.

7_Architektonické řešení

Hlavním cílem bylo vytvořit obytný veřejný prostor náměstí, parků, ulic a různých specifických míst. Jedná se o prostory veřejné, poloveřejné, intimní a soukromé. Příkladem můžou být komunikační hnízda, obytné schody a parkové úpravy, kde se scházejí skupinky lidí. Základem je zdravý interiér města, který má vztah k místu a vytváří správnou atmosféru. N.E.C. je místem s kulturním a vzdělávacím jmenovatelem, jež je doplněn o kavárny, restaurace a bohatou zeleň. Materiály použité ve studii jsou čisté a strukturální. Jde o různé druhy betonů a dlažeb dopněných o dřevěné ostrůvky, kortenové sloupy osvětlení a vodní prvky.

název Bývalá Jaselská kasárna
autor Kamil Koláček
vedoucí práce doc. Ing.arch. Tomáš Rusín, doc. Ing.arch. Ivan Wahla
soutěž Cena Bohuslava Fuchse II.
semestr zimní 2011/12
umístění finalista