Letňanské lentilky

Čtvrtek, 24. Leden 2013 - 16:50
| Napsal:

Letňanská radnice v roce 2011 zahájila práce na projektu revitalizace sídliště, které je ohraničeno ulicemi Malkovského, Místecká, Křivoklátská a Ivančická.

Projekt obsahuje kompletní regeneraci pozemků mezi domy, vytvoření ploch pro volný čas a vyřešení nedostatku parkovacích míst. Předpokládaná investice do obnovy sídliště je odhadnuta na 100 až 150 milionu korun. Práce na prvních třech etapách by měly začít v roce 2014.

Historie sídliště

Bývalé sídliště AVIA bylo stavěno na přelomu 70. let převážně pro tehdejší zaměstnance továrny na výrobu nákladních aut. V 90. letech přešly domy, pozemky, komunikace a budovy s nebytovými prostory do vlastnictví skupiny CPI. Nyní jsou pozemky ve vnitroblocích a dotčené komunikace za symbolickou částku postupně převáděny na obec. Může tak být zahájena revitalizace celého sídliště.

Projekt obnovy sídliště

Atelier MIO Architects zpracoval v roce 2011 návrh nového sídliště, který upřednostňuje zeleň a volnočasové aktivity před silnicemi a parkováním. Pro dopravu a parkování je vyčleněna pouze Krausova a okolní ulice, v různých variantách tu přibude 140 - 180 míst pro parkování. Do vnitřní části sídliště jsou umístěny tzv. lentilky, které reprezentují různé aktivní či odpočinkové plochy. Protože současné silnice tvoří na různých místech sídliště zbytečné bariéry, ruší tento koncept některé asfaltové komunikace a spojuje zelené plochy v jednu velkou, na níž vzniknou prvky pro odpočinek i sport.

Koncept řešení veřejného prostoru byl inspirován lentilkami, které symbolizují hravost, barevnost, zábavu, dobrodružství, aktivitu, a zároveň jsou jasně identifikovatelné. Aktivity v lentilkách lze rozdělit do několika kategorií: společenský život, relaxace, sport a hra, přičemž každá věková skupina - od malých dětí až po seniory - si zde najde své. Lentilky představují přesně to, co současné Letňany postrádají, měly by se stát iniciačním bodem pro rozvoj života ve veřejném prostoru městské části.

Vize Lentilek

Veřejná diskuse nad projektem obnovy sídliště byla zahájena veřejnou prezentací, která se konala v září 2011. Obyvatelům Letňan tu byla představena první verze projektu. Na základě připomínek občanů byl projekt upraven a na koci roku 2012 dostal projekt územní rozhodnutí pro první tři z celkových osmi etap.

Ondřej Lněnička, starosta: „Sídliště v Letňanech má své problémy stejně jako je mají sídliště v jiných městech. Víme, jak tyto problémy řešit, proto má projekt Letňanských lentilek nejvyšší možnou podporu ze strany vedení městské části Praha 18.“
Projekt je rozdělen do osmi etap, jejichž realizace by měla proběhnout v letech 2013 – 2020. Základním kamenem je financování, které by mělo být řešeno ze tří zdrojů: evropské dotace, spoluúčast Magistrátu hlavního města Prahy a vlastní prostředky městské části.

Ivan Kabický, náměstek primátora hlavního města Prahy a radní městské části Praha 18: „Ulice Malkovského, Místecká, Krausova a další nebyly dříve v popředí zájmu radnice. Nyní jsou však prioritou a občané mohou zcela jasně vidět, že současné vedení obce velmi intenzivně pracuje na zásadní obnově sídliště. Letňanské lentilky jsou tématem diskutovaným i na magistrátu, snažíme se pro ně získat přímou podporu ze strany hlavního města.“

Lentilky jsou nejrozsáhlejším projektem, jaký Letňany ve své novodobé historii realizují. Projekt zasahuje do života tisíců rodin a dotýká se území o rozloze více než 150 000 m2. Je to velká změna, která přinese nové možnosti do života občanů. Bude více dětských hřišť, více laviček, více možností parkování, ale především mnohem více stromů, keřů, květin a udržovaných trávníků.

Jan Mikulecký, radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí městské části Praha 18: „V roce 2010 jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva městské části Praha 18 primárně s cílem pracovat na revitalizaci sídliště. Po volbách byly upraveny kompetence jednotlivých radních a vznikla zcela nová oblast zabývající se regenerací sídliště a zároveň i životním prostředím, které bylo dříve připojeno k dopravě. Projekt Letňanské lentilky má v mé práci pro radnici nejvyšší prioritu.“

Program pro sdružení vlastníků

Projekt Letňanských lentilek by měl být realizován na přibližně 300 pozemcích o celkové rozloze 150 000 m2. Téměř 20 % plochy tvoří pozemky přilehlé k domům, které již patří nebo pravděpodobně budou v příštích několika letech patřit jednotlivým Sdružením vlastníků jednotek (dále SVJ). Radnice připravila pro SVJ speciální program, v jehož rámci si obec pro účely projektu pozemky pronajme a bude je spravovat.

Kompromis akceptovatelný všemi

Letňanské lentilky jsou komplexní projekt pro sídliště, které obývá více jak 3500 lidí. I proto radnice naslouchá připomínkám občanů velmi pozorně. Jednání s SVJ, jejichž výsledkem jsou změny v první verzi projektu, ukazují, že občané mohou sami rozhodnout o budoucnosti svého okolí. Změna parkoviště v Místecké ulici, komunikace v okolí Malkovského 602 nebo výběr lentilky v Krausově ulici – to je jen několik problémů, o nichž radnice se zástupci SVJ nebo přímo s občany diskutovala.

Radnice nabízí zástupcům sdružení vlastníků, jichž se umístění konkrétní lentilky bezprostředně týká, různé varianty ploch. Názory členů sdružení bývají velmi rozdílné - mladé rodiny chtějí dětská hřiště, řidiči parkoviště a starší lidé odpočinkové a tiché plochy. Pokud není možné nalézt shodu, dochází k hlasování o jednotlivých variantách a menšinový názor je zamítnut. Koncepce musí být ucelená a v jistém smyslu v celém sídlišti unifikovaná. Jednotný přístup a soulad jsou proto pro úspěšnost celého projektu zásadní. Bez kompromisů ze strany všech zúčastněných nebudou Lentilky nikdy realizovány.

„Letňanské lentilky jsou největším projektem revitalizace sídliště v Praze a postupně se dostávají do povědomí lidí i mimo městskou část Praha 18. Vedení Letňan s občany o projektu aktivně diskutuje, a proto předpokládáme, že společně dojdeme k cíli a Lentilky neskončí podobně jako hradecká dálnice před pár lety,“ dodává radní Mikulecký.

Revitalizace domů

Konečný výsledek projektu Letňanské lentilky velmi závisí na rekonstrukci panelových domů. Pozemky ve vnitroblocích nebudou tak pěkné, pokud budou obklopeny paneláky se starými fasádami. Jen díky osobnímu úsilí zástupců SVJ má téměř polovina domů na letňanském sídlišti nový kabát - mají zateplené fasády, moderní výtahy nebo designová zábradlí na balkónech. Za to patří výborům SVJ obrovský dík.

Vedení městské části se snaží aktivitu zástupců SVJ podporovat, proto v únoru 2012 zorganizovalo v prostorách letňanské radnice seminář o revitalizaci panelových domů. Zkušení zástupci SVJ na něm seznámili své kolegy s již dokončenými rekonstrukcemi domů a úkoly, které na ně v rámci revitalizace čekaly. Radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí Jan Mikulecký zúčastněné ujistil, že radnice podporuje obnovu všech domů na sídlišti.

Jak je patrné, letňanské sídliště čeká skvělá budoucnost. Lentilky vytvoří společně s postupně revitalizovanými panelovými domy zcela nové, moderní sídliště, které může být vzorem pro změnu podobných obytných prostor z dob normalizace v celé České republice.

Další informace najdete na : www.letnanskelentilky.cz.