Město Bohumín začalo s realizací lesoparku Na Panském podle návrhu atelieru MS plan

Pátek, 4. Září 2020 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

„Z problematického území pod meandrem řeky vytváříme atraktivní oázu a pestrý přírodní park napojený na město několika stezkami a pěším okruhem. V historii města ojedinělý projekt pamatuje na přírodu i na lidi. Poskytne totiž zázemí pro volnočasové aktivity, rekreaci i sport, a to jen pár kroků od centra města,“ říká Michal Šourek, zakladatel atelieru MS plan.

Lesopark Na Panském, MS plan - vizualizace © MS plan
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Pavel Hřebecký, Adéla Macháčková, Milan Ševčík, Michal Šourek
Ateliér MS plan s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Bohumín
Datum projektu 2015
Datum realizace 2020

Severovýchodní část města Bohumín lemuje zemědělská půda spadající do aktivní zóny záplavového území řek Olše a Odry. Hydrogeologicky problematické území, kde leží slepé rameno řeky, dnes nemá žádné využití. Celý jižní cíp území vstupuje do městské struktury jako těžko přístupná vnitřní periferie, která představuje překážku lokálnímu rozvoji a barieru mezi východní a západní částí města. Atelier MS plan vytvořil návrh regenerace a zpřístupnění celé oblasti.

MS plan - lesopark, BohumínLesopark Na Panském, MS plan

Výstavba nového lesoparku začala letos na jaře a skončí příští rok. Během letošního podzimu bude vysazeno více než 2,5 tisíce nových stromů a zhruba 1,5 tisíce okrasných keřů. Zelené plochy obsáhnou až 89 000 m2 a trasy chodníčků a stezek budou dlouhé přes jeden kilometr. V severní a jižní části se začíná s výstavbou regulovaných biotopů, mokřadů a tůní doplněných o dřevěná mola a mosty. Centrální část tvoří „land art“ dvou návrší, který zatraktivní rovinatý charakter lokality. Pahorky i otevřený prostor mezi nimi doplní altány a menší přístřešky pro rekreaci a odpočinek. Jižní cíp od ruchu města odcloní výsadba nové vitální zeleně, a cyklostezka na severní straně lesoparku nově propojí východní a západní část Bohumína. Jednotlivé vstupy do přírodního parku nabídnou návštěvníkům proměnlivé výhledy na dynamickou kompozici „land artu“, vodních ploch a rozkvetlých luk.

MS plan - lesopark, BohumínLesopark Na Panském, MS plan

Připravovaný projekt vzešel z obchodní soutěže, kterou v roce 2015 vyhrál atelier MS plan, podepsaný pod architektonicko-krajinářskou studií. Vloni projekt odstartovala výstavba zmíněné více než půlkilometrové cyklostezky přes budoucí lesopark. Její realizace město stála 12,7 milionu korun. Součástí cyklostezky je i nová klenutá lávka přes potok Flakůvka. Rozpočtové náklady nového lesoparku jsou 18 milionů korun. Městu se na ně podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř 10 milionů korun. Nový lesopark přivítá první návštěvníky už na podzim roku 2021.