Novohradská poutní krajina – první místo soutěže Ještěd F kleci #16

Středa, 12. Říjen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Představování ještědovských soutěžních projektů vrcholí diplomní prací Jana Kurze, který se stal vítězem letošního ročníku. Autor ve své práci hledá odpovědi na řadu otázek, souvisejících s charakterem obyčejné, a přesto výjimečné krajiny Novohradska. Navrhuje obnovu zříceného kostela tak, aby se někdejší poutní místo opět stalo záchytným bodem v krajině.

Jan Kurz, Novohradská poutní krajina – foto © Ještěd F kleci
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jan Kurz
Ateliér FUA TUL – Ateliér Suchánek & Janoš
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Pohoří na Šumavě
PSČ 382 83
Datum projektu 2016

Jak nálezt a zhmotnit identitu konkrétní krajiny? Jak se v ní naučit číst? A jak naznačit její budoucnost? Při hledání odpovědí na tyto a jiné otázky zjistíte, že nelze využívat běžné nástroje sloužící k mapování ani nástroje urbanistické vytvářející plány strukturální, územní a regulační. Odpovědí by měla být myšlenka uchopitelná všemi, kteří s onou krajinou blízce souzní i těmi, kteří se o ni dovídají pouze z doslechu. Je ale možné něco takového vůbec prezentovat?

Novohradské hory vnímá okolí jako místo s krásnou přírodou. Lidé, kteří zde žijí a mají k nim hlubší vztah, však vědí o místech, která dnes na mapách už většinou ani nenajdete a která v každém z nich vzbouzejí různé dojmy a pocity. Měli bychom s těmi místy pracovat nebo je nechat zaniknout úplně? A čím mohou být důležitá pro kulturní bohatství?

Jaké je měřítko a tempo krajiny? Co to vůbec krajina je? Co znamená pojem „domov“, co „region“ a k čemu nám jsou dobré hranice? Jak chránit, co je nám blízké, jinak než legislativním aparátem? A jak nevytvářet skanzen, ale krajinu lidskou, přírodě blízkou a krajinu vhodnou pro život a pro práci?

Tato kniha by měla pomoci s hledaním o dpovědí, ale možná vytváří mnohem více otázek. Berte jí tedy jako příležitost k zamyšlení a projděte se krajinou, která je jednou z mnoha a přesto jedinečná.