Přestavba podle návrhu studia A69 kompletně proměnila špatně řešený rodinný dům z 90. let

Středa, 21. Říjen 2020 - 0:11
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Rodinný dům ve Staré Boleslavi z 90. let přestal majitelům postupem času vyhovovat po funkční i estetické stránce, a tak se obrátili na známé pražské studio A69 - architekti se záměrem celou stavbu kompletně zrekonstruovat a dispozičně upravit. Ukázalo se, že hlavní nedostatek domu spočíval v jeho nelogickém umístění na pozemku, které znemožňovalo přímé propojení domu se zahradou a zároveň komplikovalo jeho každodenní užívání. Největší stavební úpravy domu proto řešily především jeho nové výškové uspořádání a propojení s okolním terénem. Díky tomu každá obytná místnost dvoupodlažního domu umožňuje přímý vstup na zahradu se vzrostlými borovicemi a biotopem. Suterén se proměnil na prosvětlenou společenskou část domu, ložnicové patro nad ním pak získalo charakter proskleného pavilonu, který lze podle potřeb stínit pomocí lamel z cedrového dřeva. 

Dům v boru, A69 - architekti / Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig © Ester Havlová
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
Ateliér A69 – architekti
Spolupracovníci Petr Brožek, Dragan Bekič, Jan Rosický, Tomáš Vávra
Generální dodavatel BREX, s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Datum realizace 2019
Užitná plocha 469.00m2
Poznámka

vestavěný nábytek Target design s.r.o. 

koupelny Dorint s.r.o.

kuchyně Hanák centrum s.r.o.

Investoři v devadesátých letech koupili nedostavěný dům, který v duchu tehdejší doby dokončili. Postupně zjistili, že jim dům nevyhovuje funkčně a že ani nereprezentuje jejich estetické cítění. Nicméně v místě mezitím zakořenili, vytvořili si tu vazby, které nechtěli zpřetrhat stěhováním se jinam. A těžko by hledali tak magické místo utopené v borovicích. Proto se na nás obrátili s prosbou pokusit se dům zrekonstruovat/přestavět tak, aby pro ně byl komfortní a lépe se s ním identifikovali. 


Dům v boru, A69 - architekti / Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig © Ester Havlová

Velkou výhodou bylo, že dokázali přesně formulovat uživatelské problémy. Jejich analýzou se ukázalo, že mají jednoho jmenovatele – špatné osazení stávajícího domu do terénu. Hlavní pobytové patro bylo o půl podlaží nad úrovní zahrady, což komplikovalo její intenzivnější využívání a chápání zahrady jako součásti domu. Vchod a vjezd do domu byly situovány k nejvyššímu bodu přilehlé komunikace, přičemž do garáže se sjíždělo o půl patra po rampě do suterénu, zatímco do vchodu pro pěší se stoupalo o půl patra nahoru. Dva vstupy do domu ve dvou podlažích komplikovaly každodenní život. Dům měl de facto tři podlaží; polozapuštěný suterén, zvýšené přízemí a ložnicové podkroví. Paradoxně nejlepší vztah k zahradě vyhazovala pracovna v suterénu domu. 

Dům v boru, A69 - architekti / Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig © Ester Havlová

Řešení jsme tedy začali hledat ve výškovém přeuspořádání domu, respektive jeho vztahu k okolnímu terénu. Ukázalo se, že ulice podél domu stoupá tak, že se v nejnižším bodě potkává se suterénem a že je tudíž možné z ní vjíždět, resp. vcházet bez ramp a schodišť. A také, že není problém na úroveň suterénu vysvahovat zahradu, aniž by byly ohroženy vzrostlé borovice v ní. Tím se vlastně suterén proměnil v přízemí na úrovni ulice a zahrady. Sem jsme tedy umístili vstupy a reprezentační společenskou část domu. Do bývalého přízemí jsme situovali intimní ložnicové patro s en suite rodičovskou ložnicí, dvěma mezonetovými dětskými apartmány a hostinským apartmánem. 

Dům v boru, A69 - architekti / Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig © Ester Havlová

Zahradu jsme po obvodě vytvarovali do protisvahu a přizvedli ji na úroveň ložnic. Dosáhli jsme tak paradoxu, že každá pobytová místnost v domě má výstup na zahradu, byť je dům dvoupodlažní. Dispoziční uspořádání sledovalo zvyky rodiny a její chuť být spolu i v momentech, kdy se každý věnuje něčemu jinému. A zároveň být v každém momentu blízko přírodě. Tvarování zahrady umožnilo další paradox; propojení s okolní přírodou posílilo, ale zároveň posílila ochrana soukromí. Zatímco přízemí bylo stylizováno a skryto do podoby jakéhosi zatopeného kamenolomu, ložnicové patro má charakter proskleného pavilonu zahalujícího se podle potřeby do lamel z cedrového dřeva. Zlomy v úrovních zahrady jsou vyskládané z břidlice. Úpravy zahrady navazující na borovicové lesy v okolí byly navrženy v duchu severského biotopu.


Dům v boru, A69 - architekti / Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig © Ester Havlová


Dům v boru, A69 - architekti / Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig © Ester Havlová

 


Dům v boru, A69 - architekti / Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig © Ester Havlová


Dům v boru, A69 - architekti / Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig © Ester Havlová

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.