B

Boris Redčenkov

Architekt

Životopisné údaje (bio):

Boris Redčenkov (*1969, Cheb), autorizovaný architekt České komory architektů, číslo autorizace 02 625, absolvoval v roce 1994 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Prof. Ladislava Lábuse. Od roku 2013 vede vlastní ateliér na FA ČVUT. V roce 2019 řádně ukončil habilitačního řízení a následně byl jmenován docentem.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: redcenkov@a69.cz
  • telefon: 257 214 451
  • sociální sítě: LinkedIn

SOUVISEJÍCÍ ATELIÉRY A FIRMY

Generální partner
Hlavní partneři