Projekt proluka – nominace soutěže Ještěd F kleci #11

Pondělí, 3. Březen 2014 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Tento návrh nominovaný na cenu Ještěd F kleci #11 řeší dotvoření proluky tak, aby zůstal zachován volný prostor, ve kterém se návštěvník bude cítit dobře, volně a svobodně. Proluka není v tomto návrhu zaplněna hmotou – stavbou, ale vytváří přirozené místo pro setkávání lidí.

Jakub Dvořák - projekt proluka - nominace na cenu Ještěd F kleci # 11 - vizualizace © J. Dvořák
Fotoalbum: 
Jakub Dvořák - projekt proluka - nominace na cenu Ještěd F kleci # 11 - vizualizace © J. Dvořák
Jakub Dvořák - projekt proluka - nominace na cenu Ještěd F kleci # 11 - vizualizace © J. Dvořák
Jakub Dvořák - projekt proluka - nominace na cenu Ještěd F kleci # 11 - vizualizace © J. Dvořák
Jakub Dvořák - projekt proluka - nominace na cenu Ještěd F kleci # 11 - vizualizace © J. Dvořák
Jakub Dvořák - projekt proluka - nominace na cenu Ještěd F kleci # 11 - vizualizace © J. Dvořák
Katalogový list: 
Autor Jakub Dvořák
Škola FUA TU Liberec
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha
Ulice, číslo Krymská
Datum projektu 2013

Do tohoto projektu jsem o krymské ulici nikdy neslyšel. Ulici jsem vnímal jako každou jinou. Když jsem začal získávat informace dozvěděl jsem se že v této ulici dokonale fungují sousedské vztahy. Existuje zde jakási komunita sousedů z krymské. Ulice funguje jako místo pro setkávání a pořádání akcí a proluka ,jak zde říkají chybějícímu bloku domů,je jejím vyvrcholením.

Říká se že příležitost dělá zloděje,když bych to převedl na situaci krymské, otevřenost místa může být jedním z hlavních důvodů vzniku této komunity lidí. Toto místo má zvláštní náboj, atmosféra otevřeného bloku ve mně vyvolává pocit volnosti. Je mi jasné, že to zde musí zůstat.

Při promýšlení projektu my šlo o zachování té neuchopitelné energie která zde je a transformovat jí do hmoty. Od počátku jsem věděl že hmota nesmí být pevná,protože by uzavřela prostor a pocit volnosti by se vytratil. Zároveň každý tuší že zde něco chybí a je potřeba to něco doplnit . Můj záměr byl vytvořit objekt který opticky doplní ulice a zároveň udrží louku otevřenou. Svým zásahem ztvárňuji to co zde cítím.

Na volnou plochu umístím subtilní strukturu, která znásobí plochu a nabídne další možnosti používání prostoru. Hmoty umístěné v této struktuře zmenšují měřítko, jsou umístěny tak aby se zde člověk cítil příjemně a zároveň plocha louky zůstala.

Objemy jsou vytvořeny vypnutím látky, která je dostatečně flexibilní. Jsou zde nosiče zeleně, které vytvářejí vysuté zahrady Tento objekt by se měl chovat jako organismus, reflektující své blízké okolí, měli by se do něj propsat potřeby lidí, jejich používání daného objektu

Výsledky ceny Ještěd F kleci #11 najdete ZDE.

Cenu Ještěd F kleci pravidelně uděluje liberecká Fakulta umění a architektury TUL. Oceněny jsou nejlepší práce, které na půdě této školy v daném semestru vznikly.