Rekonstrukce od studia ZETTE ateliér přizpůsobila rodinný dům v Lázních Bohdaneč lokálnímu kontextu

Pondělí, 25. Listopad 2019 - 0:17
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Architekt Zdeněk Balík ze ZETTE ateliéru byl osloven k rekonstrukci rodinného domu v části lázeňského městečka Lázně Bohdaneč, která si dodnes uchovala čitelný vesnický charakter. Dům však ze svého okolí nápadně vystupoval - a to jak svou velikostí, tak i tvarem. Cílem autorů proto bylo rodinný dům více přizpůsobit kontextu, čehož dosáhli rozčleněním hmoty domu na dvě části se šikmými střechami. Rozdělení domu se propsalo i do nově řešeného interiéru, kde "menší domek" slouží jako reprezentativní část domu, "větší domek" pak nabízí ložnice a další místnosti. 

Dům v Ráji, Zdeněk Balík (ZETTE ateliér). Zdroj: ZETTE ateliér
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Zdeněk Balík
Ateliér ZETTE atelier
Spolupracovníci Josef Krejčí
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Lázně Bohdaneč
Ulice, číslo Pernštýnská 126
Datum projektu 2014
Datum realizace 2019
Zastavěná plocha 108.00m2

MÍSTO V RÁJI

V Ráji, takto se jmenovala osada, již město Lázně Bohdaneč ve 20. století definitivně pohltilo. Přesto je vlastním světem, jakoby nebylo dotčeno životem kaváren, salónů a promenád maloměstských lázní. Náves, která zatím nebyla přepsána, jasně podtrhává charakter vesnice. Rajská strouha náves krájí na dvě poloviny. S úpravami koryta potoka se trochu netrefili. Betonové břehy a neustále ošmikávaná košťata vrb pracovníky služeb města ilustrují současné estetické normy. Kolem dokola je plac obestavěn domy, spíše chalupami, z nichž většina má v druhém plánu ještě hospodářský objekt. Domy se většinou obrací štíty na náves. Jeden dům je však jiný. Asi škola, nebo pošta. Je vyšší, má silně zvýrazněnou atiku, okna jsou široká a střecha není sedlová, ale individualisticky rovná. Měřítko i velikost je o úroveň výš než domy kolem. Zatím se nezdá nic špatně, avšak pravda je taková, že dům není poštou, školou, ani kavárnou či hospodou. Je stejně jako domy kolem rodinným domem. A právě rekonstrukce tohoto domu byla našim úkolem.

ARCHITEKTURA

Určujícím impulzem pro náš návrh bylo uvědomění, že dům svou velikostí a měřítkem odpovídá tak jeden a půl násobku okolních domů. A tak jsme z něho udělali dva domky, větší a menší. To nám také napovědělo členění oken původního stavu. Dům má do návsi dva štíty. Členění na "dva domky" se propisuje v oknech, štítech ale také ve vnitřním uspořádání celého domu. Menší "domek" je reprezentativní částí. Je zde umístěna hala, obývací pokoj a pracovna. Větší "domek" naplňuje rodinné zázemí. Západní fasáda domu a hospodářské kůlny vymezují směrem do zahrad dvorek se starou rozeklanou třešní. Tímto směrem se dům otevírá vstupy a širokými okny. Vše sedí stále nalajnováno logikou celého domu. Výhledy z patra nabízejí poetické panorama střech okolních domů proložené plány stromů a keřů zahrad.

DISPOZICE

Původní stav domu jsme poměrně upravili. Nebyl nám však překážkou. To, co bylo cenné, jsme zachovali a to, co dispozičně a funkčně pozbývalo významu, jsme odstranili. Zvláště cenné jsou dvě sousední místnosti s klenbami. Z jedné, klenuté českou plackou, jsme udělali jídelnu. Druhá, s valenou klenbou, se stala kuchyní. Z jídelny je přímý vstup na dvorek. Tyto místnosti  jsou navázány na vstupní halu a vyrovnávací schody do obývacího pokoje a schody do patra. Reprezentativní část domu se vstupní halou, obývacím pokojem a pracovnou je opticky i prostorově provázána. Část obývacího pokoje má prořezaný strop až do patra, ve kterém je pracovna. V přízemí je ještě umístěna ložnice a sociální zázemí. V patře je pak hala, dva pokoje a zmíněná pracovna.