Rodinný dům inspirovaný bunkrem

Pondělí, 26. Září 2011 - 2:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Architektonická studie Atelieru 38 řeší novostavbu rodinného domu a garáže v nezastavěné lokalitě, v jejíž blízkosti se nachází objekt betonového bunkru.

Rodinný dům U Pevnůstky, Ateliér 38 © Ateliér 38
Fotoalbum: 

Koncept

Cílem architektonického návrhu bylo vytvořit za použití minimálních výrazových prostředků hodnotné bydlení s optickou a provozní vazbou na exteriér s maximálním využitím charakteristického potenciálu parcely v optických vazbách na okolí. Ty lze charakterizovat svažitostí terénu, panoramatickým výhledem a inspirativní pozicí předválečného bunkru. Navržený rodinný dům je umístěn v severní části pozemku s orientací obytných místností do zahrady jižním směrem. Částečné zapuštění do terénu a výrazné betonové prvky vytváří z domu ideálního rezidenta v lokalitě U Pevnůstky.

Objem

Rodinný dům je navržen jednopodlažní s plochou ozeleněnou střechou přecházející do terénu. Celková kompozice domu je sestavena ze dvou částí, které jsou s přihlédnutím ke konfiguraci terénu osazeny v různých výškových úrovních. Hlavní (obytná) hmota rodinného domu je doplněna podobně koncipovanou menší hmotou garáže. Rodinný dům je včetně garáže ze severní strany částečně zapuštěn do terénu. Ozeleněná střecha plynule přechází do rostlého terénu. Z jižní strany se dům pohledově otevírá. Všechny obytné místnosti navazují na velkorysou krytou terasu. Výrazným architektonickým prvkem je nad střešní rovinu vystupující hmota pracovny, jakási střešní pozorovatelna. Z roviny střechy vyrůstají „periskopy“ přivádějící světlo do technických a obslužných místností. Z jižní strany jsou tyto „periskopy“ opatřeny solárními panely.

Exteriér

Pro rodinný dům je charakteristický pevnostní ráz inspirovaný nedalekým bunkrem předválečné obranné linie. Maximální použití pohledového betonu (případně imitace), expresivní tvary společně s dřevěnou terasou a bílými meziokenními pilíři jsou v kontrastu s přírodními liniemi koupacího jezírka a celý dům překrývající zelenou střechou. Celkový výraz domu vzbuzuje dojem do terénu zapuštěné nenápadné a nedobytné pevnosti.

Interiér

Materiálová a výrazová střídmost je zatažena i do interiéru. Zásadním motivem je hra světla, tmy a stínů. Předpokládá se použití jednotných obkladů a dlažeb imitujících kámen, světlého dřeva a teplých, světlých pastelových barev. 

Dispozice

Dispozice byla navržena podle současných i výhledových individuálních životních potřeb a zvyků investora s přihlédnutím k orientaci ke světovým stranám a konfiguraci parcely. Dispozice umožňuje variabilní uspořádání reagující na potřeby rodiny v průběhu času. Provozně je dům koncipován prakticky v jedné úrovni s výjimkou střešní pracovny.

Ve východní části u příjezdové komunikace je navržena zpevněná plocha na kterou navazuje hospodářský objekt obsahující prostornou garáž, vinný sklípek (sklep) a psí kotec s do garáže vestavěnou boudou. Nástup do samotného domu vede podél objektu garáže. Výškový rozdíl překovává betonová rampa.

Vlastní vstup do rodinného domu je umístěný společně s venkovním krbem pod krytou terasou venkovního posezení. Ze zádveří je přístupná šatna, WC. Následuje hlavní rozlehlý společenský prostor s provozně odděleným kuchyňským koutem. Obytný prostor je funkčně rozdělen na jídelní a odpočinkovou část s krbem. Jídelní část je přímo provozně propojena s krytou terasou posezení u vstupu do domu. Na obytný prostor navazuje chodba, která je současně využívána jako šatna. Z chodby se vstupuje do technické místnosti, koupelny s WC a sprchou a dětského pokoje. Ten je uzpůsoben k budoucímu rozdělení na dva samostatné pokojíky. V závěru chodby se vstupuje do ložnice, která je přes šatnu propojena se sprchou v koupelně. Zároveň je schodištěm umístěným rovněž v závěru chodby přístupna pracovna vystupující nad střešní rovinu.

Z chodby v klidové části po schodišti přístupná pracovna tzv. „střešní pozorovatelna“, sky box s panoramatickým výhledem do okolí.

Stavba rodinného domu je navržena v souladu s Územním plánem města Opavy. Návrh respektuje budoucí uliční strukturu, morfologii krajinného rázu a charakter území.

 

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.

Klíčová slova: