Rodinný dům v Černošicích od ateliéru AIR vychází z principů architektury 30. let

Úterý, 22. Říjen 2019 - 0:16
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Vyvýšená poloha pozemku s výhledem na Berounku se spojila s investorovým úzkým vztahem k architektuře stylu Bauhaus a dovedla architekty z ateliéru Air k návrhu elegantního rodinného domu nabízejícímu daleké pohledy po okolní krajině včetně české metropole. Vedle velkoformátových oken v přízemí dům disponuje také rozměrnou terasou pro posílení vztahu mezi domem a exteriérem. Na domě najdeme také řadu nautických prvků vztahujících se právě k modernistické architektuře meziválečného období.

Rodinný dům v Černošicích, Air Ateliér © Jiří Hurt
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér Air ateliér
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Černošice
Datum projektu 2014
Datum realizace 2016
Užitná plocha 265.00m2
Zastavěná plocha 150.00m2

Inspirativní pozemek vysoko nad řekou Berounkou v Černošicích. Vyvýšená poloha nad srázem orientovaným k jihu, s nádhernými výhledy na řeku a na Prahu v dálce. Jedná se o krajní pozemek v jinak souvislé zástavbě rodinnými domy. 

Vstup je možný buď z ulice vedené podél západní fasády, nebo souběžné ulice z východu. Dům je proto na pozemek umístěn tak, aby umožňoval průjezd a vstup z obou stran. Od obou sjezdů se ulice dále zařezávají pod terén a jižní cíp pozemku je nad nimi vyvýšen až o 5,5m. 

Zadáním bylo navrhnout rodinný dům, v duchu Bauhausu. Investor žil několik let v Tel Avivu, kde si k tomuto stylu získal vztah. Inspirací se tak stal nejen duch samotného pozemku a charakter okolní zástavby, ale také architektura 30. let a terasy zaoceánských parníků. 

Vstup do domu pod přesahem patra je kontrolován rohovým oknem z kuchyně. Mezi ním a garáží je venkovní průchod na terasu. Ze zádveří se šatnou je vstup do centrální chodby, propojené přes obě patra malou galerií pod střešním světlíkem. V přízemí se nachází hlavní obytný prostor s kuchyní, jídelnou a pokoj pro hosta s vlastní koupelnou. Obývací část je v rámci celého obytného prostoru o 0,5m utopena pod podlahu přízemí, aby nabízela intimnější atmosféru a posezení na parapetech oken. 

V patře jsou dva dětské pokoje se společnou hernou na galerii a oddělená rodičovská část s vlastní ložnicí, koupelnou, šatnou a pracovnou. 

Územní regulace a především okolní zástavba předznamenala patrové řešení domu. Každá z obytných místností má proto přímý vstup do zahrady přes terasu, nebo po venkovním ochozu, který ještě více umocňuje soukromé výhledy do krajiny. Společná část horní terasy je u venkovního schodiště ukončena vlajkovým stožárem.

Základní hmotové řešení domu vychází ze striktního oddělení vytápěných a nevytápěných místností. Vytápěná část je pak soustředěna do kompaktního tvaru patrového objektu, orientovaného obytnými místnostmi k jihu a k výhledu. Podařilo se tak, i bez kontaktního zateplení, navrhnout dům s velmi nízkou spotřebou energie na vytápění.