Rychle se převléknout

Pátek, 25. Listopad 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

V průmyslové části města Hronov, konkrétně v areálu firmy Wikov, před rokem velmi rychle vyrostly nové šatny pro zaměstnance. Hned za železnicí stojí dva navenek stejné objekty, vyznačující se lapidární fasádou z tahokovu a účelností vnitřního uspořádání, čemuž odpovídá i použití betonových tvárnic. Interiér pak oživují výrazné barvy podlah jednotlivých šaten, ať už je to žlutá, modrá nebo zelená.

IXA, Šatny Wikov – foto © Benedikt Markel
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Tomáš Hradečný, Benedikt Markel
Ateliér IXA
Generální dodavatel Průmstav Náchod s. r. o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Hronov
Ulice, číslo Zbečník 356
PSČ 549 31
Datum projektu 2014
Datum realizace 2015
Užitná plocha 680.00m2
Zastavěná plocha 460.00m2
Poznámka

Foto © Benedikt Markel

Určujícím momentem při návrhu nových šaten byl požadavek na rychlost výstavby v délce šesti měsíců. Architektura návrhu je výslednicí jednoznačnosti provozu, lapidárnosti formy a skladebnosti konstrukce. Vrstevnatost stavby je potom abstrahovanou připomínkou šaten jako místa rozličných garderób.

Umístění stavby v nivě Zbečnického potoka si vyžádalo založení na pilotách, následovala stavba montovaného železobetonového skeletu a vyzdívky z neomítaných vibrolisovaných betonových tvárnic. Hygienické buňky uprostřed dispozice jsou z důvodu snadného vedení instalací řešeny z pěnosilikátových příčkovek. Omyvatelné povrchy jsou navrženy z polyuretanových stěrek a desek vysokotlakého laminátu.

Analytická skladebnost jednotlivých vrstev se z interiéru přelévá do exteriéru. Nosná konstrukce je opatřena kašírovanou tepelnou izolací, kterou chrání zavěšená fasáda z pohledových heraklitových desek. Rytmus konstrukce prosklené pavlače v úrovni druhého nadzemního podlaží rozvíjí lehká koruna z pozinkovaného tahokovu, lemující celou atiku domu.