Skladovací areál v Českých Budějovicích nabízí kvalitní veřejný prostor navržený boq architekty

Čtvrtek, 6. Prosinec 2018 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Severní okrajovou část Českých Budějovic zaplnily v posledních letech skladové a prodejní haly. Architektonickou i urbanistickou kvalitou mezi nimi vyniká technologický dvůr podle návrhu pražského studia boq architekti. Areál slučuje skladovací prostory, kanceláře a firemní showroomy, které jsou přístupné také veřejnosti. Z toho důvodu architekti dbali na kvalitu veřejného prostoru - areál tak doplňuje například vodní prvek, stromořadí nebo umělecké dílo.

Technologický dvůr České Budějovice, boq architekti © Tomáš Dittrich
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Miroslav Stach, Jana Stachová
Ateliér boq architekti
Spolupracovníci Petra Novotná
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město České Budějovice
Datum realizace 2018
Poznámka

Lukáš Rais – umělecké dílo

Udělat to trochu jinak. To byl náš základní koncept, který vyřešil základní požadavky investora. Jak skloubit skladový areál s prostorem, který bude přístupný veřejnosti? Jak se vypořádat s požadavkem umístit tři samostatné objekty na nepříliš velký pozemek a zachovat tak funkční dopravní a provozní vztahy?

Popis konceptu

Skladové haly s showroomem pro předvedení výrobků a místo, kam dodavatelé technologií mohou vzít koncové zákazníky a pod jednou střechou probrat vše potřebné.

Od začátku jsme to chtěli udělat jinak. Největší důraz byl kladen na vytvoření veřejného prostoru. Semknutím všech tří hmot a mírným pootočením vzniklo malé nádvoří, trychtýřovitý prostor, který umožňuje návštěvníkům nerušený průchod do každé z hal. Rozsáhlý vodní prvek, stromořadí, lavičky, umělecké dílo, to vše jsou prvky, které by ve skladovém areálu málokdo čekal, a které areál zpřístupňují veřejnosti.

Provoz

Každá hala má administrativní a skladovou část. Administrativní části dominuje velkorysý světlík, prosklené příčky, prostor otevřený přes dvě podlaží. Skladová část je navržena účelně dle potřeb každé haly, zboží je zaváženo ze zadní části, kudy vede obslužná komunikace.

Konstrukce a použité materiály

Jedná se o železobetonový skelet s obvodovým pláštěm z PUR panelů a panelů z matného polykarbonátu. Polykarbonátová fasáda částečně odhaluje dění uvnitř skladových prostor a vytváří tak proměnlivou scenérii, která vynikne zejména v zimních měsících, kdy se brzy stmívá.

Vše je doplněno ocelovými prvky a velkoformátovými hliníkovými okny v barvě antracitu.