Soutěž na nové brněnské nádraží v centru – 2. místo

Úterý, 24. Květen 2016 - 0:00
| Napsal:

Rada města Brna v úterý 10. 5. schválila výsledky otevřené mezinárodní urbanistické soutěže pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem. U návrhu, který se umístil na druhé příčce, porota ocenila zejména „jasnou strategii zvyšovaní hustoty okolí tak, aby ústřední park mohl zůstat relativně prázdný“ a „příjemné měřítko městského veřejného prostoru před nádražím.“ Projekt ateliéru consequence forma tak nebude chybět ani ve finálovém kole soutěže.

Budoucnost centra Brna, 2. místo: consequence forma, pohled na hlavní budovu nového nádraží na lokalitě pod Petrovem – foto © CCEA
Fotoalbum: 

Všechny odevzdané návrhy z 1. i 2. kola včetně vítězného návrhu byly veřejnosti představeny na vernisáži výstavy 10. května 2016 v 19:00 v Domě umění města Brna, výstava zde potrvá do 24. července 2016.

BUDOUCNOST CENTRA BRNA – 2. MÍSTO

consequence forma
(Brno / Vídeň, CZ / UK / AT)

Janica Šipulová, Martin Sládek, Irene Djao-Rakitine, Franz Sumnitsch, Lea Dostálová, Barbora Srpková, Veronika Kotková a Eliška Lichtnerová

Prosperující město tvoří jeho obyvatelé. Urbanistická strategie proto cílí na podporu hospodářského růstu a zlepšení celkové kvality života. Věříme, že náš návrh vytváří ideální místo pro všechny aspekty městského života. Dalším důležitým cílem našeho návrhu je poskytnout městu jedinečnou identitu. Toho lze dosáhnout prostřednictvím silné vize.

Prvním krokem v tomto procesu je identifikace potenciálů města Brna a jeho jedinečných znaků a uplatnění strategie „do less, win more“ (méně je více). Pro nás je lokalizace těchto bodů jedním ze základních pravidel ve všech rozhodnutích při návrhu. Budoucí transformace Brna musí odhalit a vytěžit své skryté drahokamy.

Nejzřejmější potenciál se nachází přímo uprostřed řešené oblasti. Prázdnota tohoto prostoru představuje největší příležitost pro město – první velký park na jihu. Generátor rozvoje. Park se sám o sobě stává urbanistickým nástrojem. Podněcuje k zahušťování jihovýchodní postindustriální části města, zaceluje mezery v předivu městské zástavby. Místo, kde potká park řeku a centrum města, zní jako začátek pohádky.

Hodnocení poroty: Velice citlivý a komplexní návrh reaguje na urbanistické výzvy a problémy ve všech měřítkách. Jeho jasnou strategií je zvyšovat hustotu okolí tak, aby ústřední park mohl zůstat relativně prázdný. Dalším silným prvkem konceptu je opětovná aktivace stávajících a poněkud utajených historických budov.

V návrhu jsou dobře definovány jednotlivé lokality s různými funkcemi – kulturou, komercí, pracovními příležitostmi, bydlením a rekreací. Návrh obrací pozornost na problémová místa a brownfieldy, a to nejen v rámci řešeného území, a nabízí jejich společenské a komerční využití.

Příjemné měřítko městského veřejného prostoru před nádražím s relativně levným řešením rekonstrukce výpravní budovy a větší intenzita pěšího pohybu podél stávajícího nádraží a poštovní budovy zvyšují atraktivitu nově vytvořené esplanády. Poměrně dobře organizována je i doprava v okolí nádraží. Vzniká tak dobré spojení s budovami průmyslového dědictví okolo Malé Ameriky a odhaleného viaduktu nově nazvaného High Line Terrace. Toto místo může být pulsující částí města s kreativními průmysly, zábavou a nabídkou volnočasových aktivit.

Návrh představuje realistický a současný přístup k městu založený na jeho existujících, ale dosud neodhalených hodnotách. Svou podstatou je odolný a do procesu rozvoje zapojuje i obyvatele města, což je důležité pro sociální udržitelnost. Nabízí jednoduchou etapizaci a představuje relativně nenákladnou a rychlou variantu realizace. Příliš se však nezabývá stávajícími majetkoprávními vztahy, což by mohlo přinést jistá rizika.

Složení poroty: Roger Riewe (předseda poroty), Petr Vokřál (primátor města Brna, 1. místopředseda poroty), Ivan Plicka (2. místopředseda poroty), Martin Ander (námestek primátora), Sándor Finta, Petr Hladík (místostarosta městské části Brno-sever), Matěj Hollan (náměstek primátora), Jiří Oplatek, Jan Pavlíček, Silja Tillner a Jaroslav Wertig.
Náhradníci: Vladimír Šlapeta, Ondřej Chybík a Ivan Lejčar.

Soutěže se zúčastnilo 58 atelierů většinou z Evropy. Celkem na soutěžních návrzích pracovalo více než 350 urbanistů, architektů, inženýrů a dalších odborníků, kteří v několika měsících odvedli pro město Brno přes 160 000 hodin práce.