Studentka navrhuje tržnici s galerií pro humanizaci rušné Plzeňské ulice v Praze

Úterý, 13. Listopad 2018 - 10:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Letošní 19. ročník Přehlídky diplomových prací, kterou každoročně pořádá Česká komora architektů, jednoznačně ovládli studenti pražských vysokých škol. Odborná porota ocenila také diplomovou práci Kláry Jeníkové z Fakulty architektury ČVUT v Praze, která se společně s prací Jakuba Herzy z UMPRUM dělí o třetí cenu. Téma i rozsah obou projektů je podobný - studenti si zvolili konkrétní místo v Praze, které pomocí nových zásahů oživují. Klára Jeníková svou práci pod vedením Borise Redčenkova zaměřila na návrh nového společenského centra v rušné Plzeňské ulici v Praze, který zahrnuje citlivou konverzi původní tramvajové vozovny pro účely tržnice a novostavbu galerie Jiřího Trnky.

Subcentrum Klamovka - Nové lokální centrum v Plzeňské ulici, vizualizace, Klára Jeníková
Fotoalbum: 

Nacházíme se v Plzeňské ulici, v jedné z nejvytíženějších ulic v Praze, v místě jejímž největším problémem je absence veřejných prostor a vybavenosti. Cílem této diplomové práce bylo zaplnit tento nedostatek a vytvořit tak nové místo setkávání, centrum, a to v místě bývalé košířské tramvajové vozovny.

Tato původní budova je navržena jako tržnice a doplněna novou stavbou v podobě galerie, která navazuje na modul a tvar vozovny. Dostavbou se prostor urbanisticky vydefinuje, vzniká jasně vymezená plocha náměstí, ke kterému je přesunuta zastávka Klamovka, která přináší větší koncentraci a pohyb lidí, přitahuje tak k místu život.

V 1/2 nového modulu vzniká pobytová pasáž, která umožňuje průchod od ulice Vrchlického na nové náměstí a dále do parku Klamovka, na kterou jsou navrženy nové schody v navazující ose průchodu.

Vozovna je ponechána v převážně původní podobě, trámové konstrukce jsou zachovány. Budova je navržena tak, aby co nejvíce navazovala na industriální podobu. Interiér vozovny je koncipován jako jeden volný prostor, tržnice, která navazuje na bar. Oba provozy mohou fungovat samostatně. Do trámové konstrukce jsou vloženy boxy, využívány pro trhové stánky. V patře každého traktu je navržen ochoz, kde je možné posedět a přihlížet okolnímu ruchu. Severní fasáda je prosklená tak, aby umožňovala co největší propojení s náměstím. Přičemž celé průčelí je možné uzavřít sklápěcími vraty, symbolizující dopravní stavby.

Vstupní prostory galerie navazují na multifunkční sál a kavárnu, kterou je možno otevřít a propojit s náměstím. V navržené vertikále jsou pouze výstavní prostory. Svou výškou nepřesahuje okolní zástavbu, přesto působí jako dominanta „ukotvující“ prostor. Poslední 6. NP je navrženo jako terasa, která je orámována a vytváří tak různorodé obrazy. Budova galerie je věnována Jiřímu Trnkovi, který pobýval v nedaleké usedlosti Turbová.

 

HODNOCENÍ POROTY

Autorka s velkým přehledem vytváří nové lokální centrum na komplikovaném místě v Plzeňské ulici. Konverze původní vozovny na tržnici je citlivá, nikoliv však ustrašená. Místo neztrácí historický kontext a naopak ho hravě rozvíjí dostavbou objektu galerie. Vzniklý celek má v sobě jistou dávku napětí, ale zároveň působí klidně a vstřícně k okolí. Jeho dopad by mohl být významný nejen pro dané místo, ale pro celou Plzeňskou ulici. Porota zároveň oceňuje přiměřenost vynaložených prostředků.