Studio RAW rekonstrukcí zdůraznilo kvality Mírového náměstí v Trenčíně

Středa, 5. Prosinec 2018 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Po dlouhých 11 letech od otevřené architektonicko-urbanistické soutěže se letos zjara otevřelo nově zrekonstruované náměstí v západoslovenském městě Trenčín. Soutěž z roku 2007 vyhrálo brněnské studio RAW, kvůli chybějícím financím se však realizace neustále odkládala. K vítěznému návrhu architektů se nakonec vyjadřovali ještě obyvatelé města, kteří si vyžádali více zelených ploch. Novou podobu Mírového náměstí v Trenčíně definují především kvalitní dlážděné povrchy, stromořadí a centrální eliptický prostor s kašnou a barokním morovým sloupem. Cílem architektů bylo totiž vyzvidnout a očistit zapomenuté kvality nádherného náměstí přímo pod gotickým hradem.

Rekonstrukce Mierového námestia, Atelier RAW © Bořivoj Čapák
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Petr Mutina
Ateliér Atelier RAW
Spolupracovníci Lenka Brychtová, Lukáš Vágner
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Trenčín
Ulice, číslo Mierové námestie
Suma 125 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2010
Datum realizace 2018
Poznámka

Návrh kašny : Akad. soch. Jiří Plieštik

Model města : Akad.soch.Igor Mosný

Návrh zastřešení pódia: Ing.arch. Martin Beďatš

Koncepce zeleně : Ing. Přemysl Krejčiřík

Memento tamen neminem aliam amittere vitam quam ipsam eam quam vivat neque aliam vivere quam eam quam amittat.

Pamätaj, že každý stráca len ten život, ktorý prežíva a prežíva len ten, ktorý stráca.(Marcus Aurelius, Meditationes, liber II.) 

Mierové námestie je "srdcem" města. Odrážejí se v něm všechny dějinné stopy v paměti místa a je prostorem, s kterým se obyvatelé nejvíce ztotožňují. Nese s sebou radostné vzpomínky ale i smutky, dramata a loučení. Trenčínské náměstí disponuje množstvím fascinujících momentů. Genius loci Trenčínského náměstí je silný a nezaměnitelný. Je to především jeho podlouhlý „italský“ tvar, nad kterým se vznáší bouřlivé memento gotického hradu. Je to krásná radniční věž s branou uzavírající jeho jižní stranu a nostalgický rakousko uherský hotel na severní straně, ukrývající desku s připomínkou návštěvy římské legie. Je to mohutná piaristická kolej s barokním průčelím chrámu, postaveného dle vzoru římského Il Gesú ovládajícího jihozápadní zákoutí. Jsou to linie vzácných stromů – Celtis occidentalis, vytvářejících neopakovatelnou jižní atmosféru.

Záměrem našeho projektu bylo tyto přednosti vyzdvihnout, posílit, očistit a zasadit do nového, současného kontextu. Šlo především o nově přeskládaný povrch z původních kostek, lemovaný novými chodníky ze štípané mozaiky podél obchodních parterů. Vytvořili jsme nové, reprezentativní „srdce“ náměstí v podobě centrální eliptické plochy z řezaných kostek ve světlém odstínu a travnatých koberců. Toto místo nese další vrstvu vzpomínek – kromě barokního morového sloupu i připomínku doby dávné, avšak mající celoevropský význam - římskou minulost města Laugaricio. Tato minulost je připomenuta „Zlatou kašnou Marca Aurelia“, nesoucí na svém povrchu výše uvedený citát. Dalším z atraktivních prvků, posilujících význam náměstí je bronzový plastický model města ve formě sochařského díla, umístěného v prostoru po pravé straně vstupu do chrámu.

Cílem společné práce projektantů, zastupitelů a občanů byla fundovaná, kvalitní rekonstrukce náměstí a vše co vytváří pobytovou pohodu a podpoří nezaměnitelný genius loci – kvalitní parter domů a s ním související nabídku obchodů, kavárenských zahrádek, osazení nových pohodlných laviček, kultivovaná zeleň, nová atraktivní kašna a model města, pěkné dlažby, kvalitní mobiliář a nové veřejné osvětlení ale i bohatý společenský život, bezpečnost, přehlednost a udržovatelnost. Vše co z náměstí vytváří vyhledávané místo pro občany města a podpoří jejich pozitivní identifikaci s místem v kterém žijí.