"Šuplíkový" projekt: Cohousing

Pondělí, 22. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Projekt se zabývá řešením souboru staveb komunitního bydlení. Komunitní bydlení nebo cohousing je blízké sousedské bydlení, kde se klade důraz na hlouběji prožívané mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje nezávislost.

Fotoalbum: 

Každá domácnost vlastní plně zařízenou bytovou jednotku a zároveň spoluvlastní společné prostory a vybavení. Řešený návrh je určen pro bydlení pro aktivní sportovně založené rodiny. Nachází se zde dva typy rodinných domů. První je třípodlažní a druhý dvoupodlažní. Oba obsahují vždy po dvou bytových jednotkách. Společné prostory se nachází v samostatně stojící dvoupodlažní budově s podkrovím. Zahrnuje společnou jídelnu s kuchyní, dětskou hernou a fitness. K budově přiléhá venkovní bazén a beach volejbalové hřiště.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ RODINNÝCH DOMŮ

Řešený pozemek se nachází v údolí klidné obce Úholičky u Prahy. Je ohraničen ze severní strany přístupovou silnicí, z jižní strany potokem. V blízkosti silnice je terén výrazně svažitý. Návrhem je sedm rodinných domků částečně zasazených do svahu a z převážné části "levitujících" nad terénem. Orientace k světovým stranám co nejvíc využívá sluneční světlo, které je v údolí výrazně omezeno vhledem k výšce přilehlých kopců. K jednotlivým bytovým jednotkám vede od silnice lehké dřevěné schodiště z modřínového dřeva na ocelové konstrukci, dále pak navazuje na souvislý chodník vedoucí k společnému objektu. Návrh počítá počtem parkovacích stání jednoho auta pro bytovou jednotku přímo u domu. Doplňkové parkování je možné v jižní části pozemku, kam je přístup po vedlejší silnici přes potok. Konstrukčním systémem domů je ocelová konstrukce s výplňovým zdivem a železobetonovými deskami s plochou střechou. Fasáda je obložena cortenovými deskami a z velké části je prosklená. Před skleněnými plochami jsou posuvné panely z ocelové konstrukce vyplněné děrovaným cortenem, které slouží jako stínící clony. Svým tvarem navazují na všudeokolní stromy a v interiéru vytvářejí zajímavý efekt slunečních paprsků jako pod korunami stromů.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ SPOLEČNÉHO DOMU

Společný objekt je v kontrastu k jednotlivým domkům. Má sedlovou střechu a je obložen modřínovými prkny. Plášť je odsazen od celkové konstrukce domu pomocí distančních latí. Jednotlivá prkna mají mezi sebou mezery 40 mm, v místech prosklených částí 120mm. Jižní fasáda je zasunuta pod prostor střechy a je z cortenových panelů v ocelové konstrukci. Corten je zde různě plný nebo děrovaný, vytváří abstraktní siluetu stromů. Konstrukčním systémem je dřevěná rámová konstrukce. Zpevněné plochy v okolí společného domu jsou z cortenu. Vzniká tak střídání materiálu fasád a chodníku společného objektu a samostatných rodinných domů. Oba materiály - corten i modřínové dřevo mění časem svůj vzhled, získávají výraznou patinu a lépe tak zapadnou do přírodní scenérie okolí.

Počet hlasů: 
24