Architektura / bytové domy

"Šuplíkový" projekt: Viladům jinak

Viladům v intravilánu obce nabízející komfortní soukromé bydlení s krytým parkováním a zahradami. Architektonická studie viladomu v centru obce je řešena netradičním způsobem. Popírá zaběhnutou konvenci viladomů. Záměrem nebylo vytvořit pouze mohutnou bytovou zástavbu s velkometrážními byty, nýbrž vytvořit kompaktní soustavu bytů se soukromím podobající se rodinným domům - vilám. Návrh nabízí investorovi 8 bytových jednotek - každá vytvořená jako originál.

Adam Lokajíček / Adéla Holibková , 22. 12. 2014

Hlavním urbanistickým záměrem bylo opticky uzavřít veřejný prostor před nákupním střediskem a dotvořit malé náměstí. Pěší komunikace u viladomu jsou navrženy tak, aby plynule navazovaly na nákupní středisko s náměstím a autobusovou zastávkou. Mají návaznost na kryté parkovací stání v objektu. Před navrhovaným objektem vznikne nový veřejný prostor, který rozšiřuje park v centru obce.

Půdorysný tvar budovy, připomínající písmeno L, je odvozen od přilehlých komunikací. Pro větší intimitu byla základní hmota rozdělena do tří tvarů, mezi kterými se vybudovali travnaté soukromé plochy - zahrady. Přístup k nim se bude odehrávat z 2.NP (z každého bytu zvlášť). Pod zahradami se nacházejí krytá parkoviště pro osobní vozidla, do kterých bude příjezd ze dvora. K parkovištím budou navazovat soukromé vstupy do jednotlivých bytových jednotek. Celkový tvar budovy s minimalistickým vzhledem je doplněn hrou roztroušených oken a černým vystupujícím orámováním, které zajišťuje odstínění přímého slunečního záření. Kompaktní blokový tvar bude perforován zbudováním zahrad. Má to za následek také zmenšení měřítka stavby a malebnost. Budova nepůsobí mohutným panelákovitým vzhledem, ale přesto je kompaktní. Střešní rovina bude atypická, s převažujícím strmým sklonem, který je vhodný do podhorského venkovského prostředí. Čtyři vystouplé tubusy obytných bytů mají za důsledek evokace hradeb.

Vzhled domu je minimalistický s perforovanou dřevěnou fasádou, plechovou střechou bez přesahů a zelení mezi jednotlivými části. Každý byt bude jedinečný, s rozdílnou výměrou a tvarem. V obyvatelích to bude evokovat pocit originality, přibližující se bydlení v rodinném domu či vile. V komplexu viladomů se nachází 8 bytových jednotek, ze kterých bude jeden řešen pro osoby s omezenou schopností orientace, 3 byty budou jednopodlažní a 4 byty budou mezonetové. Objekt je orientovaný kolmo na severní stranu, aby v bytech převládaly západní a východní strany. Kratší část viladomů je umístěna v severní části. Viladům je třípodlažní složený ze čtyř vzájemně propojených celků o rozměrech 10x10 m, 16,5x10 m, 10x10 m a 15x10 m.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři