UCEEB ČVUT v Buštěhradě

Pondělí, 8. Únor 2016 - 9:04
| Napsal:

Pokračujeme v tématu dřevostaveb, které, jak je vidět na příkladu dnešní realizace, není jen výsadou rodinných domů. Tentokrát se podíváme do Buštěhradu do Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB). Centrum je výzkumným ústavem a multioborovým pracovištěm ČVUT a zabývá se komplexním testováním a monitorováním energeticky efektivních budov. Architektonický koncept reflektuje charakter stavebního pozemku, stavební program a požadovaný stavební charakter budovy.

Tomáš Šenberger, Tomáš Med, UNIVERZITNÍ CENTRUM ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH BUDOV ČVUT - foto © Marie Žitníková
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Tomáš Šenberger, Tomáš Med
Stavebník ČVUT v Praze
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Buštěhrad
Datum realizace 2015
Užitná plocha 5 040.00m2
Zastavěná plocha 3 960.00m2
Materiál
Poznámka

Spolupráce: Jan Tywoniak (poradenství v oblasti nízkoenerg.budov)

Fotografie: Mare Žitníková

Hlavní hmotou budovy je vysoký blok testovací haly, ke kterému jsou na severní a východní straně připojeny nižší přízemní části se specializovanými laboratořemi a výukovou místností.

Dominantu sestavy tvoří administrativní křídlo, položené jako dřevěný hranol se šikmo seříznutými čely na střechu laboratoří. Pro naplnění požadovaného stavebního charakteru jsou v objemovém řešení budovy vytvořeny podmínky orientací stavby ke světovým stranám, zvolením netradičního konstrukčního systému a navržením různých typů obalových konstrukcí. Jednoznačná orientace podélné osy stavby západ – východ umožňuje umístění solárních zařízení na jih k obrácené části a příznivé osvětlení specializovaných laboratoří a testovací haly světlíky od severu.

Pro hlavní nosnou konstrukci bylo demonstračně zvoleno lepené lamelové dřevo a to jak na halovou, přízemní, tak i dvoupodlažní část budovy. Dřevo je i hlavním materiálem pro většinu obalových konstrukcí – především pro fasády haly a administrativy. Důležitou součástí je i využívání zeleně, která je navrhovanou aktivní součástí na některých střešních konstrukcích budovy.

Článek vznikl za podpory nesoutěžní přehlídky Salon dřevostaveb.