V. Cena Bohuslava Fuchse: Věčnost

Pátek, 7. Červen 2013 - 0:00
| Napsal:

Koncept vychádza z buddhistickej filozofie života a plynutia času.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Marek Jakubín
Ateliér FA VUT - UN6 - Helena Zemánková
Škola FA VUT
Země Česká republika

Úzka, 5 m vysoká vstupná chodba symbolizuje životnú púť, a stiesnený priestor navodzuje úzkostné pocity ktoré sú taktiež súčasťou života založeného na hmotných veciach.

Úzky priestor medzikružia tvoreného 8 m vysokými železobetónovými stenami, predstavuje kolobeh života, zmenu a nekonečnosť plynutia času. Vnútorné otvorené priestranstvo je v kontraste s predchádzajúcími priestormi a má byť miestom na rozjímanie, oddych a sebapoznanie.

Mojím zámerom bolo vytvoriť tiché priestranstvo izolované od vonkajšieho ruchu a umožniť individuálne - a predsa pre všetkých rovnaké – precítenie kontrastných priestorov, v ktorých má každý možnosť nájsť reflexie a analógie z vlastného života.

Cena Bohuslava Fuchse je studentská soutěž, kterou pořádá Studentská obec Fakulty architektury VUT v Brně (SOFA). Jedná se o cenu za nejlepší studentský ateliérový projekt. Je udílena dvakrát ročně nezávislou porotou, v zimním a letním semestru.