V jihomoravských Bílovicích vznikl soubor obecních sociálních bytů podle návrhu studia ČTYŘSTĚN

Úterý, 15. Září 2020 - 0:30
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Bílovice nad Svitavou, malá jihomoravská obec nedaleko Brna, už podruhé ukazuje, že jí záleží na kvalitní architektuře. Před čtyřmi lety prošlo oceňovanou revitalizací centrum obce podle návrhu studia P. P. Architects, loni si pak čtyřtisícové Bílovice připsaly další pozoruhodnou realizaci – obecní sociální bydlení, které vzniklo na místě staré truhlárny. Brněnské studio ČTYŘSTĚN navrhlo objekt složený z pěti podobných domů se sedlovými střechami, které vzájemně propojuje společný dvůr a pavlač. Stavba vyrůstá z polozapuštěného betonového suterénu s technickým zázemím a garážemi a díky svému řešení nabízí obyvatelům atraktivní bydlení poblíž středu obce.

Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou, ČTYŘSTĚN architekti / Milan Joja, Karel Kubza, Tomáš Págo ©  Pavel Barták
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Milan Joja, Karel Kubza, Tomáš Págo
Ateliér ČTYŘSTĚN
Spolupracovníci Martina Fojtíková, Pavel Matonoha, Martin Urubek
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Bílovice nad Svitavou
Ulice, číslo Husova 148
Datum projektu 2017
Datum realizace 2019

Zadáním bylo vytvořit obecní sociální byty – jednoduchý, levný objekt s přibližně šesti bytovými jednotkami na místě původní staré truhlárny.

S respektem k charakteru lokality má objekt sedlové střechy, tvar, který se vyskytuje všude v okolí. Drobnějšího měřítka jsme dosáhli otočením jednotlivých domů štíty do ulice. To jednak umožnilo dostat střešními okny slunce do zadních, horních místností a tím zajistit nutné proslunění bytů a zároveň dalo celému souboru dynamiku a přívětivý charakter. Jednotlivé byty - domy jsou logicky členěny i navázány na pavlač. U venkovního schodiště jsou větší, dva třípokojové byty, uprostřed menší, dva dvoupokojové (s budoucí možností rozšíření pokoje na terasu) a v koncové části jsou nad sebou dvě garsoniéry. Tím se na pavlači logicky rozmělňuje provoz i pohyb osob.

Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou, ČTYŘSTĚN architekti / Milan Joja, Karel Kubza, Tomáš Págo ©  Pavel Barták

Do polozapuštěného suterénu přístupného z ulice jsme umístili technické zázemí a garáže. Z této platformy vyrůstají jednotlivé domy - byty ustoupené o pavlač. Tuto pavlač jsme záměrně rozšířili a vytvořili z ní nejen komunikaci k jednotlivým vstupům do bytů, ale i poloveřejný prostor, který slouží k vzájemné interakci mezi obyvateli jednotlivých bytů. Obyvatelé se zde mohou setkávat se svými sousedy a vytvořit tak vzájemné vazby a vztahy. Interakci podporují i u vstupů umístěné lavičky s květinovými truhlíky, které si obyvatelé mohli sami osázet. Zároveň tyto bloky vytváří odstup od oken z kuchyní, orientovaných do pavlače.

Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou, ČTYŘSTĚN architekti / Milan Joja, Karel Kubza, Tomáš Págo ©  Pavel Barták

Vnitřní dispozice jednotlivých bytů je minimální, ovšem ne na úkor provozu či komfortu. Všechny prostory jsou maximálně využitelné a funkční. V prvním patře je zádveří, záchod, kuchyně propojená s obývacím prostorem proskleným do dvorní části (zahrady). Orientace na sever umožňuje větší otevření prosklených ploch bez hrozby přehřívání vnitřního prostoru a zároveň zajišťuje dostatek denního světla. Středem dispozice prochází schodiště do patra. Zde jsou umístěny ložnice a minimální koupelny. 

Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou, ČTYŘSTĚN architekti / Milan Joja, Karel Kubza, Tomáš Págo ©  Pavel Barták

Použité materiály jsou běžné, odolné a zároveň levné. Suterén - podnož garáží a technické zázemí je betonové (z bednících tvarovek), opatřených stěrkou. Strop nad suterénem monolitický, železobetonový. V jednotlivých bytech skládaný z předepjatých železobetonových panelů. Horní patra jsou zděná z cihelných tvárnic, zateplená tepelnou izolací a omítnutá. Veškeré výplně otvorů, ocelová zábradlí, stříšky tvořící závětří nad vstupem a venkovní svítidla jsou antracitové. Venkovní dřevěné treláže jsou z nehoblovaných modřínových latí bez povrchové úpravy.


Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou, ČTYŘSTĚN architekti / Milan Joja, Karel Kubza, Tomáš Págo ©  Pavel Barták


Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou, ČTYŘSTĚN architekti / Milan Joja, Karel Kubza, Tomáš Págo ©  Pavel Barták