Vallo Sadovsky Architects rozšířili rozsáhlý bytový komplex Nová Terasa v Košicích

Pondělí, 13. Srpen 2018 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Projekt Nová Terasa 2 je druhou vlnou rezidenční výstavby, kterou bratislavské studio Vallo Sadovsky Architects navázalo na svůj projekt bytového komplexu v Košicích z roku 2013. Během navrhování využili architekti zkušeností s předešlou prací na daném území a na starší projekt se jim povedlo navázat jak urbanisticky, tak i hravým a zároveň čistým vzhledem domů. Díky této výstavbě přibylo v Košicích 210 nových bytů a 45 řadových rodinných domů.

Nová Terasa 2, Vallo Sadovsky Architects © Pavel Kudiváni
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Branislav Husárik, Peter Janeček, Mateja Vonkomerová, Silvia Rosíková
Ateliér Vallo Sadovsky Architects
Spolupracovníci Michal Marcinov, Andrej Badin, Anna Kvasniaková, Karin Tajtiová, Andrej Morávek
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Košice
Ulice, číslo Fatranská, 1/A
Datum projektu 2014
Datum realizace 2017
Zastavěná plocha 5 899.00m2
Plocha pozemku 27 590.00m2

Koncepcia architektonického a urbanistického riešenia vychádza najmä z predchádzajúcich skúseností s daným územím ako aj s klientom. Pri našom návrhu sme vychádzali z našich ako aj klientových poznatkov z prvej fázy projektu Nova Terasa. Našim úsilím bolo tieto poznatky spojiť s urbanistickým konceptom, ktorý by zachovával niektoré prvky z našich predchádzajúcich projektov na tomto území.

Projekt ma dve základne časti : prvá je 8 bytových domov s 210 bytmi, druha obsahuje 45 radových rodinných domov. Urbánna štruktúra nových bytoviek je jednoduchšia ako prvá fáza Novej Terasy ale v podstate stále zachováva poloverejne priestory, ktoré odlišujú „novu“ mestskú štruktúru od tej „starej“ - sídliska. Jedno-sekciové domy v južnej časti územia pri nemocnici majú 6+1 podlaží a dvoj-sekciové bytove domy nadväzujúce na radovky majú 4+1 podlaží.

Jednotlivé štvorice bytových domov sú voči sebe posunuté do šachovnicového rastra aby vytvárali medzi sebou intímnejšie a atraktívnejšie priestory. Medzi bytovými domami prechádza pozdĺžny lineárny park. Priečnu priepustnosť územia bytových domov od nemocnice smerom k radovkám zabezpečuje verejný priestor medzi objektami B03, B04, B05, B06, ktorý ponuka detské či multifunkčné ihrisko.

Každý bytový dom ma prístup do svojho poloprivátneho vnútrobloku. V návrhu prezentujeme rôzne druhy tohto priestoru, od uzavretého poloprivátneho dvora so súkromnými záhradkami, až po vnútroblok s parkovou úpravou. Všetky tieto priestory obsahujú okrem zelene aj spevnene plochy využiteľne pre rôzne komunitné aktivity.